Meaning of word accommodation

in English - Turkish Dictionary
1. uyma, intibak 2. birinin işini görmeye razı olma, Iütufkarlık 3. düzen 4. yerleşme 5. telif etme, uzlaştırma 6. ödünç, istikraz. accommodations yatacak yer, konfor, rahatı sağlayan şartlar accommodation train (ABD) birçok istasyonda duran yolcu treni.