big-league in Vietnamese

tính từ
hạng trên cùng

Sentence patterns related to "big-league"

Below are sample sentences containing the word "big-league" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-league", or refer to the context using the word "big-league" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. He'll be a big star in the Major League

Việc đó cũng hiếm xảy ra trong giải ngoại hạng Mỹ

2. The sack of Megalopolis came as a big shock for the Achaean League.

Việc cướp phá Megalopolis gây ra một cú sốc lớn cho liên minh Achaea.

3. In 1967, Estudiantes was the first team outside the traditional "big five" to win a professional league title.

Năm 1967, Estudiantes là đội bóng đầu tiên bên ngoài của truyền thống "năm" để giành được một chức vô địch chuyên nghiệp.

4. The K League All-Star Game is an annual exhibition match organised by the Korea Professional Football League (K League).

K League All-Star Game là một trận đấu giao hữu thường niên được tổ chức bởi Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc (K League).

5. Starting with the 2004–05 re-organisation the Hellenic League became a step 5 and 6 league in the National League System.

Khởi đầu với sự tái tổ chức ở mùa giải 2004-05, Hellenic League trở thành giải đấu Bậc 5 và Bậc 6 ở National League System.

6. Was the League idolized?

Người ta có thờ Hội Quốc Liên không?

7. Wales has had its own football league, the Welsh Premier League, since 1992.

Wales có giải bóng đá riêng, đó là giải Ngoại hạng Wales khởi đầu từ năm 1992.

8. During their 5 seasons in the Middlesex league the club went on to win the league title four times and the league cup twice.

Trong suốt 5 mùa giải ở Middlesex League, CLB giành chức vô địch 4 lần và cúp liên đoàn 2 lần.

9. The J. League 1993 season was the inaugural season of the J. League Division 1.

Mùa giải J. League 1993 là mùa bóng đầu tiên của J. League Hạng 1.

10. Le Tissier's highest scoring league season was 1993–94, when he scored 25 league goals.

Mùa giải Le Tissie ghi nhiều bàn thắng nhất là mùa 1993-94 khi anh ghi tới 25 bàn.

11. The Charter of the Arab League, also known as the Pact of the League of Arab States, is the founding treaty of the Arab League.

Hiến chương Liên đoàn Ả Rập, còn gọi là Công ước Liên đoàn Các quốc gia Ả Rập, là hiệp định thành lập Liên đoàn Ả Rập.

12. This was also league-leading.

Trường hợp này cũng là lãnh đạo giá.

13. A league of furies awakened.

Một liên đoàn của những cơn giận trỗi dậy.

14. Those are major-league toys.

Ho ở Liên đoàn đồ chơi nào đó.

15. The J League Best XI is an acknowledgement of the best eleven players in J League.

Đội hình tiêu biểu J League được hiểu là mười một cầu thủ xuất sắc nhất J League.

16. The league was founded in 1998, when it broke away from the Scottish Football League (SFL).

Giải được thành lập năm 1998 khi nó rút khỏi Scottish Football League (SFL).

17. Big skies, big hearts, big, shining continent.

Những bầu trời bao la, những trái tim nhân hậu, vùng lục địa tươi sáng.

18. The 2002–03 season saw the League change its name to the Dorset Premier Football League.

Mùa giải 2002-03 chứng kiến giải đấu đổi tên thành Dorset Premier Football League.

19. League of Nations mandates were established under Article 22 of the Covenant of the League of Nations.

Các ủy trị Hội Quốc Liên được thiết lập theo Điều 22 của Công ước Hội Quốc Liên.

20. Years in italic indicate seasons of amateur football (Japan Soccer League D2 and former Japan Football League).

Năm in nghiêng chỉ những mùa nghiệp dư (Japan Soccer League H2 và Japan Football League cũ).

21. He coached your little league team.

Ông ấy huấn luyện đội tuyển trẻ của con.

22. Source: "The Non League Pyramid – Leagues".

Nguồn: Nguồn: ^ “The Non League Pyramid - Leagues”.

23. The Ivy league Stay- at- H...

Ivy league lưu trú- tại- H....

24. Premier League 10 Seasons Awards All-time Premier League table "Voting closes in the 20 Seasons Awards".

Giải thưởng 10 năm Giải bóng đá Ngoại hạng Anh All-Time FA Premier League Table ^ a ă “Voting closes in the 20 Seasons Awards”.

25. They're so out of my league.

Họ vượt xa trình độ của tớ.