songwriter in Vietnamese

@songwriter
* danh từ
- nhạc sự sáng tác bài hát

Sentence patterns related to "songwriter"

Below are sample sentences containing the word "songwriter" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "songwriter", or refer to the context using the word "songwriter" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Rachael Magoola is a Ugandan singer, songwriter and dancer.

Rachael Magoola là một ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Uganda.

2. Naomi Achu is a Cameroonian singer, rapper, and songwriter.

Naomi Achu là ca sĩ, rapper, và nhạc sĩ người Cameroon.

3. Remixed & Revisited is a remix album by American singer and songwriter Madonna.

Remixed & Revisited là album tổng hợp remix của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Madonna.

4. Lisa Marie Presley (born February 1, 1968) is an American singer-songwriter.

Lisa Marie Presley (sinh ngày 01 tháng 2 năm 1968) là một ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ.

5. Françoise Madeleine Hardy (French: ; born 17 January 1944) is a French singer-songwriter.

Françoise Madeleine Hardy (tiếng Pháp: ; sinh ngày 17 tháng 1 năm 1944) là một ca sĩ và diễn viên điện ảnh Pháp.

6. Emily Jordan Osment (born March 10, 1992) is an American actress, singer and songwriter.

Emily Jordan Osment (sinh ngày 10 tháng 3 năm 1992) là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ trẻ người Mỹ.

7. Thank You is the second major-label studio album by American singer-songwriter Meghan Trainor.

Thank You là album phòng thu thứ hai của Mỹ ca sĩ-nhạc sĩ Meghan Trainor.

8. So Imogen Heap, the Grammy-winning singer-songwriter, is now putting music on a blockchain ecosystem.

Thế là Imogen Heap, ca sĩ - nhạc sĩ đoạt giải Grammy, đưa nhạc của mình lên mạng blockchain.

9. In December, Maclachlan paired Lorde with Joel Little, a songwriter, record producer, and former Goodnight Nurse lead singer.

Tháng 12 năm 2011, MacLachlan ghép Lorde với Joel Little - một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc và ca sĩ hát chính cũ của "Goodnight Nurse."

10. "Talkin' 'bout a Revolution" is the second single from singer-songwriter Tracy Chapman's self-titled debut album.

"Talkin' 'Bout a Revolution" là dĩa đơn thứ hai của Ca-Nhạc sĩ Tracy Chapman.

11. They performed songs by the Searchers and material written by their manager and songwriter, fellow student Ken Chapman.

Họ hát những bài của the Searchers cũng như những bài tự sáng tác bởi người quản lý kiêm viết nhạc: Ken Chapman, cũng là sinh viên cùng trường.

12. She received the Nashville Songwriters Association's Songwriter/Artist Award for the fifth and sixth consecutive years in 2012 and 2013 respectively.

Swift thắng giải "Nhạc sĩ/Nghệ sĩ của năm" của Hiệp hội tác giả Nashville lần thứ 5 và 6 liên tiếp vào năm 2012 và 2013.

13. Cobain, Nirvana's main songwriter, fashioned chord sequences using primarily power chords and wrote songs that combined pop hooks with dissonant guitar riffs.

Cobain – người viết nhạc chính của Nirvana – đã lựa chọn việc sử dụng nhiều hợp âm power chord và chú trọng việc sáng tác các ca khúc thiên về pop song theo kèm những đoạn gằn guitar.

14. As the band began casting around for a singer, album engineer Alan Parsons suggested Clare Torry, a 25-year-old songwriter and session vocalist.

Khi ban nhạc tìm kiếm ca sĩ nữ, kỹ thuật viên Alan Parsons gợi ý cho họ Clare Torry – nhạc sĩ và ca sĩ 25 tuổi rất tiềm năng.

15. Cooper plays Jackson Maine, "a veteran country singer who discovers and eventually falls in love with a struggling singer-songwriter named Ally, played by Gaga."

Cooper đóng vai Jackson Maine, một ngôi sao nhạc đồng quê dày dặn kinh nghiệm, tình cờ phát hiện và sau đó yêu một cô ca sĩ gặp nhiều khó khăn mang tên Ally, do Gaga thủ vai.

16. Aguilera has performed the track on four televised performances, including at the CBS This Morning show, which saw her gain the attention of songwriter Diane Warren.

Aguilera đã biểu diễn bài hát trên bốn chương trình truyền hình, bao gồm CBS This Morning, và điều đó giúp cô có được sự chú ý của người viết bài hát Diane Warren.

17. Clyde Jackson Browne (born October 9, 1948) is an American singer-songwriter and musician who has sold over 18 million albums in the United States.

Clyde Jackson Browne (sinh ngày 9 tháng 10 năm 1948) là ca sĩ, nhạc sĩ và hát các bài tự sáng tác, đã bán 18 triệu dĩa nhạc chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

18. "Hips Don't Lie" is a song by Colombian singer and songwriter Shakira, featuring Haitian rapper Wyclef Jean for the reissue of Shakira's seventh studio album, Oral Fixation, Vol.

"Hips Don't Lie" là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Colombia Shakira hợp tác với rapper người Haiti Wyclef Jean cho phiên bản tái phát hành của album phòng thu thứ bảy của Shakira, Oral Fixation, Vol.

19. Zenzile Miriam Makeba (4 March 1932 – 9 November 2008), nicknamed Mama Africa, was a South African singer, songwriter, actress, United Nations goodwill ambassador, and civil-rights activist.

Zenzile Miriam Makeba (4 tháng 3 năm 1932 – 9 tháng 11 năm 2008) là nữ ca sĩ, diễn viên, đại sứ thiện chí cho Liên Hiệp Quốc và nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi.

20. Italian songwriter Francesco Guccini wrote a song "La Primavera di Praga" in dedication to Jan Palach, compared to religious scholar Jan Hus: "Once again Jan Hus is burning alive".

Nhạc sĩ sáng tác ca khúc người Ý Francesco Guccini đã viết bài hát "La Primavera di Praga" để hiến tặng Jan Palach, so sánh anh với nhà tư tưởng tôn giáo Jan Hus: "Một lần nữa Jan Hus lại bị thiêu sống".

21. In 2012, American songwriter and record producer Benny Blanco met with Norwegian production duo StarGate at a recording studio in New York City to write new songs, including one for Rihanna.

140px Năm 2012, nhạc sĩ và nhà sản xuất người Mỹ Benny Blanco đã bàn bạc với cặp đôi sản xuất người Na Uy StarGate trong phòng thu tại Thành phố New York để tạo ra những sản phẩm mới, trong đó có một bài hát dành cho Rihanna.

22. Knightley plays a singer-songwriter who is discovered by a struggling record label executive (Ruffalo) and collaborates with him to produce an album recorded in public locations all over New York City.

Knightley vào vai một ca sĩ kiêm sáng tác nhạc được một giám đốc hãng thu âm gặp nhiều khó khăn (Ruffalo) chiêu mộ và hợp tác trong album thu âm tại nhiều địa điểm công cộng rải rác ở thành phố New York.

23. Songwriter Mike Dirnt felt many people would be insulted by the track until they realized that, rather than it being a finger-pointing song of anger, it could be viewed as a "call for individuality."

Dirnt thấy nhiều người sẽ bị bài hát xúc phạm đến khi họ nhận ra rằng, thay vì là một ca khúc ám chỉ đối tượng cụ thể của sự phẫn nộ, nó lại có thể được xem là một "lời kêu gọi cho quyền cá nhân".

24. Borchetta has said that record industry peers disliked his signing of a 16-year-old singer-songwriter at first, but that Swift tapped into a previously unknown market—teenage girls who listen to country music.

Borchetta cho rằng quyết định hợp tác cùng một ca sĩ tự sáng tác mới 16 tuổi ban đầu gây nhiều sự tò mò từ giới thu âm nhưng Swift lại bước chân vào một thị trường chưa từng được khai thác trước đây: những cô gái thiếu niên thích nghe nhạc đồng quê.

25. A committee of musicians, other experienced members of the music industry, and members of Anderson's family selects the prize recipients from nominations submitted by representatives of several international music industry organizations, such as the European Composer and Songwriter Alliance.

Một ban giám khảo gồm các nhạc sĩ, những thành viên dày dặn kinh nghiệm của ngành công nghiệp âm nhạc và thành viên gia đình Anderson lựa chọn người thắng giải từ nhiều đề cử đệ trình của đại diện các tổ chức công nghiệp âm nhạc quốc tế, như Liên minh nhà soạn nhạc và nhạc sĩ châu Âu.

26. When the idea of a jingle was first pitched to him, it was conceptualized as slow with a big roll up of drums; Worthington disagreed and felt the song should be fast and wrote the lyrics and recorded the song himself (along with local friend country western singer songwriter Sammy Masters).

Khi ý tưởng về tiếng leng keng lần đầu tiên được đưa ra cho anh ta, nó đã được khái niệm hóa là chậm với một cuộn trống lớn; Worthington không đồng ý và cảm thấy bài hát nên nhanh chóng, viết lời và tự thu âm bài hát (cùng với người bạn là ca sĩ nhạc đồng quê miền tây Sammy Masters ).