Meaning of word aluminium

in Norwegian - Vietnamese dictionary

aluminium s. mn. (aluminium|en/-et)


Nhôm.
- Norge produserer mye aluminium.
- aluminiumsgryte s.fm. Nồi nhôm.