Use "fondo" in a sentence

1. " Fondo palude "?

Đáy Đầm Lầy ạ?

2. Nel deposito in fondo.

Kho bảo trì, nằm bên kia của khu nhà.

3. Al telefono, in fondo.

Đằng kia, chỗ điện thoại.

4. Un terremoto sul fondo!

Một cơn động đất ngoài bờ biển à?

5. Il fondo di beneficenza...

Quỹ từ thiện của ngài...

6. Vai fino in fondo.

Cứ thong thả đi.

7. In fondo a Smuggler's Alley.

Ở cuối con hẻm của bọn buôn lậu.

8. Se andasse a fondo, tutta la vita in fondo ai laghi e agli stagni morirebbe.

Nếu nó chìm xuống, tất cả các vật sống dưới đáy hồ ao đều chết hết.

9. America, stai toccando il fondo.

Hỡi Hoa Kỳ, các bạn là những người dẫn đầu trong trò chơi này.

10. Guarda, è qui sul fondo.

Nhìn nè, nổi lềnh bềnh.

11. Si sedeva sempre in fondo

C u ¥ y luôn ngÓi ß sau kia.

12. L'ho trovato in fondo a un pozzo.

Tôi tìm thấy cậu ta dưới giếng.

13. Sono arrivato fino in fondo, Jean-Claude.

Jean Claude. Tôi ngửa bài nhé.

14. Una fattoria in fondo al mondo.

Trang trại tại đáy thế giới.

15. Posizioni il punto debole sul fondo.

Em sẽ đặt điểm yếu dưới đít.

16. Fatemi sapere quando tocca il fondo.

Báo tôi biết khi chúng ta đến bãi cạn

17. Volevo arrivare fino in fondo, fino in fondo alla distillazione, partendo da un migliaio di TEDTalk.

Tôi muốn đi tới tận nhà máy cất, bắt đầu với 1000 bài nói TED.

18. Agli USA serve un Fondo per il Clima?

Chính phủ Mỹ có cần quỹ khí hậu không?

19. E in fondo sai che hanno ragione.

Trong thâm tâm, bạn biết cha mẹ đúng.

20. Un altro terremoto sul fondo del mare.

Vừa có một cơn động đất khác ngoài thềm bờ biển

21. Cosa c'è in fondo a questa fessura?

Bây giờ, ở dưới cùng rãnh nứt này có gì?

22. Potrei, ma negherebbe l'evidenza fino in fondo.

Có thể, nhưng ông ta có quyền phủ quyết chính đáng.

23. Sembrava più una chiatta dal fondo piatto”.

Nó trông gần giống như một chiếc sà lan phẳng đáy”.

24. Tu volevi passare sul fondo del crepaccio.

Vậy mà cô đòi đi qua cái hào ban nãy.

25. Se cedono, l'intera nave precipiterà sul fondo.

Chúng bốc lên, toàn bộ con tàu di chuyển ngay xuống đáy.

26. Finch, questo tizio sta per toccare il fondo.

Finch, anh ta gần như bên bờ vực thẳm.

27. “LA LEGGE è un pozzo senza fondo, . . . inghiotte tutto”.

“VIỆC kiện tụng là một hố sâu không đáy, nó... nuốt chửng mọi việc”.

28. Leggi i versetti riportati in fondo a ogni inno.

Đọc những đoạn thánh thư liệt kê ở cuối mỗi bài thánh ca.

29. La linea sul fondo mostra appunto il cambiamento chimico.

Đường dưới cùng thể hiện sự thay đổi thành phần hoá học.

30. Vive nella casa di riposo in fondo all'isolato.

Bà ta sống ở viện dưỡng lão ở tòa nhà phía dưới

31. In fondo, però, sapevo di fare cose sbagliate.

Dù vậy, tận sâu trong tâm khảm, tôi biết rằng mình đang đi sai đường.

32. Se sta toccando il fondo e'solo colpa sua.

Nếu chị ấy sống bê tha, đó là lỗi của chị ấy.

33. Li tiene in contanti in fondo alla borsetta.

Chỉ bèo nhèo như cục phân mèo với bả thôi.

34. La sua in fondo a questo modulo.. di autorizzazione.

Chữ ký của ông ở phía dưới mẫu này để cho phép chúng tôi.

35. In fondo sono solo riuscito ad arrivare alla vecchiaia.

Tất cả những gì tôi từng làm là sống đến tuổi già đã chín muồi.

36. La sezione " giocattoli misteriosi " è in fondo al corridoio.

Vậy, gian hàng đồ chơi bí hiểm nằm dọc theo hành lang

37. Saresti potuta andare fino in fondo se fossi stata zitta.

Cậu có thể vẹn đôi đường nếu cậu không bị mất trinh.

38. Perché sei sempre in fondo nella graduatoria dei voti?

Thành tích học tập của con vẫn đứng chót lớp.

39. O mio padre si terra'i soldi del fondo spese.

Bố em sẽ giữ luôn tiền đặt cọc của anh đấy.

40. Vedete gli ingegneri inglesi che danno indicazioni sul fondo.

Những kỹ sư Anh đưa ra những chỉ dẫn cơ bản.

41. O gridiamo " polizia! " e il fondo si apre subito.

Hay là la lên: " Cảnh sát đây, " và nó sẽ tự mở ra.

42. Per il 2009, mi sto allenando a fondo per due progetti.

Năm 2009, Tôi luyện tập cật lực cho 2 dự định mới.

43. La prossima volta che eseguo il CNC programma fino in fondo

Tiếp theo thời gian tôi chạy CNC chương trình tất cả các cách thức thông qua

44. E infine, su quella parete in fondo c'è un pannello nero.

Cuối cùng, trên bức tường đằng kia có một tấm bảng màu đen.

45. La buona vecchia Jean sta nell'ospedale in fondo alla strada.

Jean già tốt bụng dưới phố ở trong bệnh viện nhà nước.

46. Non ci si può far male al gomito col fondo.

Cùi chỏ của bạn không thể chạm tới phần dưới

47. Per i dipendenti della scuola è attivo il Fondo Espero.

Hoạt động quảng bá sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng đã được Nhà trường chú trọng, quan tâm.

48. Vi scavera'a fondo nel cervello e tirera'fuori la merda piu'ripugnante.

Nó sẽ đào sâu vào não của các bạn và nó sẽ gây rối thật ác liệt.

49. La sta facendo a pezzi. E trascinera'a fondo anche noi.

Nó đang xé tan con bé ra, và lôi chúng ta theo cùng.

50. E i tastierini del bancomat, e il fondo delle borsette.

Cả bàn phím ATM và đáy giỏ xách của phụ nữ.

51. Dovrete conoscerli a fondo prima di entrare in azione, altrimenti...?

Các bạn sẽ phải nắm vững tất cả chúng trước khi bước xuống đường. Còn không thì sao?

52. Palombaro blu, i tuoi attrezzi sono sul fondo del fiume.

thợ lặn xanh, Túi của cậu ở dưới đáy sông.

53. Laggiù in fondo vediamo una macchina da anestesia molto sofisticata.

Ở đằng sau trong bức ảnh là một thiết bị gây mê hiện đại.

54. Sono state studiate a fondo, e ridotte a leggenda metropolitana.

Nó bị vạch trần là chuyện tào lao.

55. Sul fondo del canyon c'erano pepite sparse ovunque sul terreno.

Trên sàn hẽm núi, vàng cục lăn lóc khắp nơi.

56. E in fondo mi sembra che questo funzioni di più della propaganda.

Và cuối cùng, đối với tôi, điều đó tốt hơn nhiều so với tuyên truyền.

57. Abbiamo pensato di separarci, ma non siamo mai andati fino in fondo.

Chúng tôi đã bàn tới việc ly thân nhưng chẳng ra đâu vào đâu cả.

58. Te lo scrivo in fondo al mio biglietto da visita, ok?

Tôi sẽ viết đằng sau tấm danh thiếp của tôi.

59. Leggete i versetti indicati in fondo alla pagina e discutetene insieme.

Đọc những câu Kinh Thánh ở cuối trang và lý luận với chủ nhà về các câu này.

60. Ha notato i girini che si contorcono in fondo alla foglia.

Nó thấy những con nòng nọc đang uốn éo ở đáy chiếc lá.

61. Questa conferenza segna il secondo anniversario del Fondo perpetuo per l’educazione.

Đại hội này đánh dấu ngày kỷ niệm đệ nhị chu niên của Quỹ Giáo Dục Luân Lưu.

62. E'stato trovato un paio di giorni fa in fondo alla collina.

Nó được tìm thấy vài ngày trước dưới chân đồi

63. Ce l'ho per iscritto con la tua maledetta firma in fondo.

Tôi còn lưu bản ghi có chữ ký của cậu.

64. Immaginala come una scala sociale, e tu sei in fondo a questa scala.

Việc này như một cái thang vậy, và con đang ở bậc thang cuối cùng.

65. È andato alla ricerca delle radici culturali del Vietnam in fondo ai laghi.

Ông đi tìm gốc rễ văn hóa Việt Nam dưới đáy các sông hồ.

66. Ero nel Golfo, stavo nuotando, e ho visto un piccolo polpo sul fondo.

Tôi bơi trong vịnh, và thấy một con bạch tuộc nhỏ dưới đáy.

67. Proveniamo da ambienti diversi, ma siamo entrambi tipi tosti, in fondo.

Lai lịch của chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi đều là những cậu bé lao động cực nhọc.

68. E non è sorprendente, in fondo, che questa sia la mia specialità.

Và chẳng có gì bất ngờ vì đây là chuyên môn của tôi.

69. Ho investito troppo tempo e mi sono impegnato a fondo per questo.

Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức vào việc này...

70. E questo è quello che introduciamo quando cominciamo ad andare a fondo.

Và đó là cái chúng tôi gắn vào, và bắt đầu lặn sâu

71. E l'attivazione dell'atavismo è, in fondo - un atavismo è un tratto ancestrale.

Và lai tạo giống cơ bản là loài mới sẽ mang đặc trưng của loài cũ hợp thành.

72. Magari ne discutiamo a fondo in una vera e propria seduta, domani.

Chúng ta sẽ bàn về chuyện này trong buổi hẹn vào ngày mai.

73. Cosa c'e'di sbagliato nell'impegnarmi a fondo in un lavoro che mi appassiona?

Là sai lầm nếu tôi quá chú trọng tới công việc tôi luôn quan tâm tới sao?

74. È peggio di quegli... hipster liberali buonisti col fondo fiduciario che vagano per Williamsburg.

Hắn ta còn tệ hơn một tên theo chủ nghĩa tự do, ăn mặc sến rện đi lang thang quanh Williamsburg.

75. Il problema di fondo è che ci sono tanti problemi al mondo.

Luận điểm chính là, có rất nhiều vấn đề đang tồn tại trên thế giới.

76. E notizia meno buona per il GREATM... siamo in fondo alle riserve d'acqua.

Một tin ít vui hơn cho GREATM, là chúng ta đã dùng nước đến đáy bồn.

77. Andando a fondo, mi unirò a tutte quelle donne abusate, rifiutate e sconvenienti.

Và cô ấy sẽ trôi qua nơi chết... của những phụ nữ bị ngược đãi, ruồng bỏ khác.

78. Mentre andava sempre più a fondo, sentiva che non c’era più alcuna speranza.

Giô-na chìm sâu vào lòng biển và thấy như mọi hy vọng đều tan biến.

79. La rete si apriva a ombrello, si posava sull’acqua e scendeva sul fondo.

Cái chài hình vòm trải ra, rơi xuống và chìm xuống nước.

80. Indicò i tre chicchi di riso in fondo alla ciotola, e disse, "Finisci."

Ông ấy chỉ tay vào ba hột cơm ở dưới đáy bát, và nói, "Hãy làm sạch chúng."