Use "aal" in a sentence

1. Gegrilde aal?

Cơm lươn nướng?

2. Het is een aal.

Một con lươn.

3. Het is'n soort aal.

Đó là một loại Cá chình.

4. Ze is zo glad als een aal, Dougal.

Cô ta lủi đi nhanh lắm đấy Dougal.

5. Gegrilde varken, aal, en gemarineerde kreeft.

Thịt heo nướng, lươn và tôm hùm.

6. Dit is kapitein Constanzo, onze aal.

Đại tá Ryan, đây là Đại úy Costanzo, cha tuyên úy trong trung đoàn chúng tôi.

7. Ik zou nog liever een aal pakken.

Thế thà chơi con lươn cho rồi.

8. Verspil niets van de aal en eet het allemaal op.

Đừng có phí phạm một miếng lươn nào, ăn hết đi đó!

9. Dus tegen de tijd dat je hoort dat de AAL is begonnen is het al voorbij.

Khi bạn nghe tín hiệu tàu báo là EDL đã khởi động, thực tế nó đã kết thúc rồi.