Use "'s avonds" in a sentence

1. 's Avonds volgt ze kunstlessen.

2. Dat was om 8 uur 's avonds.

3. Eyring nemen ’s avonds laat een manuscript door.

4. Ongeacht het seizoen, aten we ' s avonds stipt om

5. ’s Avonds kwam het gezin bij elkaar voor de hoofdmaaltijd.

6. Vandaag is dag nummer 233 waarop ik enkel 's avonds eet.

7. Richard zegt: „Soms krijg ik ’s avonds heel laat nog een berichtje.

8. „Hij speelt met me en leest me ’s avonds voor.” — Sierra (5).

9. Als ze ́s avonds in onze slaapkamer vliegen bijten ze liever mijn vrouw.

10. Dit kan ’s avonds, in het weekend of op een ander tijdstip zijn.

11. Dit kan ’s avonds zijn, gedurende het weekeinde of op een ander tijdstip.

12. Het is ongeveer tien uur ’s avonds, het begin van de „middelste nachtwake”.

13. Denk eens aan een brandend kampvuur waaraan mensen zich ’s avonds heerlijk kunnen warmen.

14. Zelfs ’s avonds werden er nog zieken bij Jezus gebracht om genezen te worden.

15. Overdag werkte hij bij een bank en ’s avonds volgde hij een universitaire opleiding.

16. Overdag zon,'s avonds koel, cocktails met parapluutjes en alleen maar jong, knap vakantievolk.

17. Ik hoef ’s avonds geen kaarsen of olielampen aan te steken om te lezen.

18. Soms, als ik ’s avonds probeerde te slapen, leken de onafgemaakte muren op vage figuren.

19. Na de lunchpauze gingen ze vaak tot zeven uur ’s avonds of nog langer door.

20. Eric voegt eraan toe: „Tot ’s avonds laat klonk er harde muziek in de buurt.

21. 5 Toen het ’s avonds donker werd, gingen ze naar het kamp van de Syriërs.

22. Maar de zon is niet altijd beschikbaar, omdat ze 's avonds achter de horizon verdwijnt.

23. Dit zouden bijeenkomsten voor getuigenis door de week, in het weekend of ’s avonds kunnen zijn.

24. Ik was zo geboeid dat ik van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends doorlas.

25. Rode tinten zijn 's avonds beter zichtbaar en kunnen je vervolgens helpen om in slaap te vallen.

26. Overdag vervulde hij zijn taken als hoofd van het klooster en ’s avonds vertaalde hij de Bijbel.

27. 2 ‘’s Avonds verlieten we het terrein’, vertelt ze, ‘en liepen we naar een spoorwegstation 25 kilometer verderop.

28. En wanneer de zon ́s avonds ondergaat achter haar tempel, bedenkt die zijn tempel perfect met haar schaduw.

29. En wanneer de zon 's avonds ondergaat achter haar tempel, bedenkt die zijn tempel perfect met haar schaduw.

30. Als een kind slapen met dood zijn gelijkstelt, kan het bang worden ’s avonds naar bed te gaan.

31. Ik ben opgegroeid in een omgeving met allerlei soorten ijzerwinkels. Ik ga graag 's avonds naar de markt.

32. Terwijl de jaren verstreken, begon hij te merken dat schittering het ’s avonds moeilijk voor hem maakte te rijden.

33. Wanneer de duiven ’s avonds en masse terugkeren, daalt er een ware wolk van vogels op de duiventil neer.

34. Elke dag moest hij ’s ochtends vroeg vertrekken, en ’s avonds kwamen we pas laat terug op ons logeeradres.

35. De passagiers sliepen aan dek, misschien onder tentachtige beschuttingen die ’s avonds werden opgezet en ’s morgens weer werden afgebroken.

36. 10 Als de meester nu eens tijdens de tweede nachtwake arriveerde, wat zo tussen negen uur ’s avonds en middernacht was?

37. Eerst moesten wij van zeven uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds op een en dezelfde plek voor de barakken staan.

38. De volgende dag ging hij naar Calais, ging een sportwinkel binnen, enkele minuten voor 8 uur 's avonds, samen met Shadi Kataf.

39. We zijn vaak van ’s morgens tot ’s avonds bezig om water te bemachtigen en onze kleren te wassen bij deze tappunten.

40. Om 12 uur geef je aan hoe de bloem gedraaid is. 's Avonds doe je dit weer en zo heb je een klok.

41. Er wordt gezegd dat als je ’s avonds een stok in de vruchtbare aarde van Oeganda steekt, er de volgende ochtend wortels aan zitten.

42. Na de kerk gaven mijn ouders hun kinderen les in de verzoening en de opstanding; ’s avonds hadden we een gezellige tijd samen.

43. Wat werd bijvoorbeeld afgebeeld door het reukwerk dat ’s morgens en ’s avonds op het reukaltaar in het Heilige van de tempel werd geofferd?

44. Patrick gaf nooit zijn droom voor hoger onderwijs op. 's Avonds laat, na het werk, zocht hij op het net naar manieren om te studeren.

45. Toen we ’s avonds hand in hand op de bank zaten en genoten van een televisieprogramma gleed mijn dierbare Dantzel vredig de eeuwigheid in.

46. Ook trof hij regelingen voor een priesterschap om de Wet te onderwijzen, dierlijke slachtoffers te brengen en ’s morgens en ’s avonds reukwerk te branden.

47. Percy Shaw -- dit is een grote Britse uitvinding -- zag kattenogen opgloeien naast de weg toen hij ́s avonds naar huis reed. Zo ontstond de wegdekreflector.

48. En misschien ́s avonds zie ik de jagers terug met een enkele borstel trailing uit hun slee voor een trofee, op zoek naar hun herberg.

49. Met deze uitrusting konden we overdag van huis tot huis prediken en mensen uitnodigen voor de lezingen die we dan ’s avonds op het marktplein hielden.

50. Ten slotte kwamen wij om elf uur ’s avonds in Qeqertat aan en beëindigden ons laatste bezoek in de nederzetting om twee uur in de ochtend!”

51. Ik vond het vooral erg leuk om samen met de andere scouts dingen te doen, zoals ’s avonds bij het kampvuur zingen en spelletjes doen in het bos.

52. Het Cubaanse ministerie van Hoger Onderwijs heeft een schema voor het onderwijs op afstand, en biedt regelmatig 's middags en 's avonds cursussen voor arbeiders op het platteland.

53. Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd, aan de momenten dat ik ’s avonds op de veranda zat en naar de gesprekken tussen mijn vader en broeder Nichols luisterde.

54. Het volgende scenario illustreert hoe lastig het is om na te gaan of we diep vanbinnen een vooroordeel hebben: U loopt ’s avonds laat in uw eentje over straat.

55. Het best waarneembaar is echter het lange, lage snorrende geluid dat ze ’s avonds maakt, waarmee ze zeggen wil dat ze thuis is gekomen om op stok te gaan.

56. Natuurlijk is het om vroeg te kunnen opstaan nodig ’s avonds op een redelijke tijd naar bed te gaan wil je fit en uitgerust aan de volgende dag kunnen beginnen.

57. Aangezien er van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends een avondklok was ingesteld, werden de vergaderingen ’s middags gehouden in het huis van mijn ouders in Entebbe.

58. Het plafond in hun flat was hoog en er was niet veel licht, dus zette zij ’s avonds haar stoel op de tafel om vlak onder de lamp de bijbel te lezen.

59. 4 Tijdens een maand van speciale activiteit trof een gemeente regelingen om in het weekend aan het eind van de middag en op de woensdag en vrijdag ’s avonds getuigenis te geven.

60. In plaats van drie maaltijden per dag (één-één-één) te gebruiken, kan een persoon met één-nul-één zich maar twee maaltijden per dag veroorloven — één ’s ochtends en één ’s avonds.

61. De kamertjes waren vies en donker, maar toch hebben we mooie herinneringen aan de gesprekken die we hadden terwijl we ’s avonds op het bed een eenvoudige maaltijd zaten te eten die we op ons petroleumstel hadden klaargemaakt.

62. Een jonge fabrieksarbeider die nachtdiensten doet slaagt erin om weg te glippen van de werkvloer, waar er notabene bewakingscamera's zijn, en om een hoekje te vinden waar hij om 11u 's avonds zijn vriendin kan bellen om haar gewoon goedenacht te wensen.