Use "'s morgens vroeg" in a sentence

1. Toen men ’s morgens vroeg opstond, wel, zie, zij allen waren dood, lijken.

2. Op een andere plaats staat een vrouw ’s ochtends om vier uur op om een verpleegster te gaan onderwijzen die alleen ’s morgens vroeg een uurtje vrij kan maken.

3. 11 Wee hun die reeds ’s morgens vroeg opstaan, teneinde sterkedrank ana te lopen, die er tot in de nacht mee doorgaan, totdat de bwijn hen heeft verhit!

4. Op 15 juni werd ’s morgens vroeg met een krachtige explosie meer dan 8 miljard kubieke meter verpulverd materiaal de lucht in geslingerd, waarna het op het omliggende land terechtkwam.