Use "aalscholver" in a sentence

1. Het is een soort aalscholver, maar kunnen niet vliegen.

2. 12 Maar de volgende mogen jullie niet eten: de arend, de visarend, de zwarte gier,+ 13 de rode wouw, de zwarte wouw en alle andere soorten wouwen, 14 alle soorten raven, 15 de struisvogel, de uil, de meeuw, alle soorten valken, 16 de steenuil, de ransuil, de zwaan, 17 de pelikaan, de gier, de aalscholver, 18 de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis.

3. 13 Van deze vliegende dieren moeten jullie een afschuw hebben. Ze mogen niet gegeten worden, want ze zijn iets walgelijks: de arend,+ de visarend, de zwarte gier,+ 14 de rode wouw, alle soorten zwarte wouwen, 15 alle soorten raven, 16 de struisvogel, de uil, de meeuw, alle soorten valken, 17 de steenuil, de aalscholver, de ransuil, 18 de zwaan, de pelikaan, de gier, 19 de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis.