Use "aan het" in a sentence

1. Denk bijvoorbeeld nog eens aan het scenario aan het begin.

2. Aan het water.

3. Ze waren gebaren aan het maken, ze waren aan het rondrennen.

4. Denk eens terug aan het voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk.

5. Hondjes aan het slaan.

6. Handen aan het stuur?

7. Daar aan het eind.

8. Altijd aan het zeuren.

9. Doorgeven aan het hoofdkwartier.

10. Denk aan het schaakspel.

11. Bier aan het IJzerfront.

12. Ik dacht aan het café.

13. Ben je aan het bevallen?

14. Niet aan het speelgoed komen

15. Als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord macht.

16. „Vasthoudend aan het getrouwe woord”

17. met Jehovah aan het hoofd.’

18. Hij staat aan het roer.

19. Je leven aan het redden.

20. Hij zat aan het hek.

21. Komaan, vagina, aan het werk.

22. Niemand zit aan het stuur.

23. Ik was aan het studeren.

24. Ik ben aan het werk!

25. Ik ben aan het winnen.

26. Ben je aan het mediteren?

27. God staat aan het roer

28. Hij is aan het snikken.

29. Niet aan het geweer komen.

30. je bent aan het pruilen.

31. Een dag aan het strand

32. Nooit herrie aan het schoppen.

33. Denk eens aan het tweede gezin uit het raadsel dat aan het begin werd verteld.

34. Houd altijd vast aan het geloof en aan het licht dat je al hebt ontvangen.

35. Ze rukken niet aan het touw.

36. Zet je hersens aan het werk.

37. Je bent hard aan het leren.

38. Hij was niet aan het stelen.

39. Ben je komkommers aan het planten?

40. Hij zit vast aan het prikkeldraad.

41. 50 De kringopziener rapporteert zijn velddienst aan het eind van elke maand rechtstreeks aan het bijkantoor.

42. Wetenswaardigheid: Een byssusdraad is hard aan het ene uiteinde en zacht en rekbaar aan het andere.

43. Geneeskunde is kennis aan het werk.

44. Wat ben je aan het doen?

45. Ze is eten aan het halen.

46. Waarover zijn jullie aan het smoezen?

47. Ik ga maar's aan het werk.

48. Je was bommen aan het maken.

49. Ik was niet aan het schreeuwen.

50. Denk nog eens aan het gezagsaspect.

51. Ze is vastgeketend aan het bed.

52. We waren koffie aan het halen,

53. De klei is aan het scheuren.

54. Wat heb je aan het spit?

55. Je hand is aan het wegrotten.

56. Ineens was iedereen aan het huilen.

57. We houden ons aan het plan.

58. Ze was thee aan het zetten.

59. Geef je angsten aan het vuur.

60. Filosofen waren hem aan het „bestrijden”.

61. Een landarbeider is aan het ploegen.

62. Hoe was het aan het strand?

63. Je maakt haar aan het huilen.

64. Ben je aan het doen alsof?

65. Ze zijn niet aan het aankloten.

66. Onder onze voeten aan het graven.

67. We waren juist aan het joggen!

68. Ja, waarschijnlijk zitten ze allemaal rond een knus kampvuurtje... spookverhalen aan het vertellen, marshmallows aan het roosteren.

69. Er komt geen einde aan het schillen.

70. Ik gaf mijn leven aan het vaderland!

71. Ik was je al aan het oproepen.

72. Iemand is zijn eten aan het schieten.

73. De Hibiscus is al aan het dichtgaan.

74. Hij is, een kop aan het afhakken

75. Daarom zijn we ook aan het oefenen.

76. Met dank aan het Museum voor kerkgeschiedenis

77. Edward was psychiater aan het academisch ziekenhuis.

78. Claire, ik ben wafels aan het bakken.

79. De Splicer verkocht hem aan het Legioen.

80. De man maakt me aan het lachen.