Use "aan wal komen" in a sentence

1. Laat ze aan wal komen en vermoord ze dan.

2. Nee, we kunnen van de kinderen nauwelijks verwachten dat ze veilig aan wal komen als de ouders niet weten waar ze hun eigen schip moeten verankeren.