Use "aanbesteding" in a sentence

1. Scenario twee: nieuwe aanbesteding.

2. Begin 1937 vond de aanbesteding plaats.

3. Een Europese aanbesteding is bij sommige projecten verplicht.