Use "aanbevelingsbrief" in a sentence

1. Ik heb jouw aanbevelingsbrief over agent Farris gelezen

2. De aanbevelingsbrief van jouw docent heeft bijna het niveau van een amateur

3. Hij schreef een aanbevelingsbrief voor mij om aangenomen te worden voor de graduate school.

4. Het was kwijtgescholden en verzegeld door rechter Esposito... na een aanbevelingsbrief van de leider van een jeugdhonk.