Use "aanbevolen" in a sentence

1. Meer informatie over aanbevolen dagbudgetten.

2. Optioneel (aanbevolen voor aangepaste belastingtarieven op accountniveau)

3. Dit is de aanbevolen verzoekmodus.

4. Overstijgt uw drinken de door gezondheidsautoriteiten aanbevolen begrenzingen?

5. Sommige bedrijfstypen gebruiken hetzelfde vereiste (of aanbevolen) gebeurtenisschema.

6. Een hoofdtelefoon zoeken die wordt aanbevolen voor de Pixel.

7. Lever afspeellijsten door gebruik te maken van GZIP-contentcodering (aanbevolen).

8. Von Hindenburg heeft aanbevolen dat de Keizer de wapenstilstand ondertekent.

9. Meer informatie over hoe u het aanbevolen budget voor uw campagne kunt vinden.

10. Converteer hoofdzakelijk de documentstructuur (aanbevolen bij het exporteren naar browsers met beperkte capaciteiten

11. Bezoek in plaats daarvan de aanbevolen app-store voor uw apparaat:

12. Fijn Ik zal gaan en zie je ten zeerste aanbevolen krimpen.

13. De volgende gebeurtenissen worden aanbevolen voor detailhandel- en e-commerce-property's.

14. De volgende gebeurtenissen worden aanbevolen voor detailhandel- en e-commerce-apps.

15. Er wordt aanbevolen dat HCV-positieven weinig of helemaal geen alcohol gebruiken.

16. Je vindt ook nuttige aanwijzingen voor het bereiken van wat er aanbevolen wordt.

17. 4 Er wordt aanbevolen om waar mogelijk elke huisbewoner persoonlijk een strooibiljet te geven.

18. Ik gebruikte onmiddellijk een week lang de aanbevolen medicijnen en de pijn nam af.

19. Combineer deze functie met autotagging om de dimensie 'Advertentie-inhoud' als kop weer te geven (aanbevolen).

20. We raden u aan een specifieke reeks gebeurtenisnamen te gebruiken uit de lijst van aanbevolen gebeurtenissen.

21. Misschien zei een arts of verpleegkundige het tegen u alvorens een bepaalde aanbevolen behandeling uit te voeren.

22. Onder andere is dat het drinken van meer dan de door gezondheidsautoriteiten aanbevolen of bij de wet opgelegde limieten.

23. Hoewel de zeven bekwame mannen door de gemeente werden aanbevolen, werden ze uiteindelijk door de apostelen aangesteld.

24. Het wordt echter aanbevolen om adverteerders weg te laten om ervoor te zorgen dat de winnende biedingsreactie het advertentiemateriaal weergeeft.

25. Converteer het meeste van het document (aanbevolen voor herimporteren in KWord of voor het exporteren naar oudere browsers

26. Vol trots vertel ik je, dat jij de eerste bent die ik heb aanbevolen voor actieve dienst

27. Vol trots vertel ik je, dat jij de eerste bent die ik heb aanbevolen voor actieve dienst.

28. Promoot je lokale kanalen bij je kijkers via het wereldwijde hoofdkanaal met videometadata, kanaalbeschrijvingen en aanbevolen kanalen.

29. Converteer zoveel mogelijk van het KWord-document (aanbevolen voor het exporteren naar andere moderne tekstverwerkers of moderne browsers

30. Het wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met de videotitel die wordt weergegeven op de webpagina.

31. U kunt de kwaliteit van een review verbeteren door te controleren of deze de juiste opmaak heeft en alle aanbevolen ID's bevat.

32. Het wordt aanbevolen dat u hetzelfde aantal maanden gebruikt voor zowel uw termijnbetalingen als uw abonnementsovereenkomsten om het overzichtelijker te maken voor uw klanten.

33. Je zult er baat bij hebben als je de oefeningen doet die aan het eind van de opgegeven les aanbevolen worden.

34. Ook wordt aanbevolen „minstens vijf porties fruit of groente per dag te eten”, en ook brood, pasta, rijst en andere graanproducten, en bonen te eten.

35. Als jonge man speelde David zo mooi op de harp dat hij werd aanbevolen bij koning Saul, die hem in dienst nam.

36. Het wordt aanbevolen om uw app één tot vier keer per maand te updaten om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

37. Daniël werd door de koningin-moeder aanbevolen als een man die wijsheid bezat — een man die raadsels kon ontcijferen en ze kon verklaren (Daniël 5:10-12).

38. Rijpe christenen aanvaarden het beginsel dat „niet hij die zichzelf aanbeveelt, wordt goedgekeurd, maar hij die door Jehovah wordt aanbevolen”. — 2 Korinthiërs 10:18.

39. Het wordt aanbevolen elke adverteerder weg te laten (door dit veld leeg te laten) om ervoor te zorgen dat de winnende biedingsreactie advertentiemateriaal weergeeft.

40. 4 Een hotelkamer reserveren: Nadat dit artikel op de dienstvergadering is besproken, zal er een Lijst met aanbevolen hotelaccommodaties op het mededelingenbord worden bevestigd.

41. Als u in de afgelopen week tien procent of meer van uw potentiële verkeer heeft misgelopen, ziet u in de tabel 'Campagnes' de kolom 'Aanbevolen budget'.

42. We raden u aan een specifieke reeks gebeurtenisnamen te gebruiken uit de lijst met aanbevolen gebeurtenissen die worden beschreven in het Helpcentrum van Google Ads.

43. Bij gebruik van het apparaat wordt het zwangere vrouwen aanbevolen om het apparaat uit de buurt van de buik te houden en voor tieners uit de buurt van de onderbuik.

44. Welke handelwijze wordt aanbevolen als een broeder denkt dat hij niet tot dienaar in de bediening of tot opziener is aangesteld omdat de ouderlingen iets tegen hem hebben?

45. Als u een foutmelding krijgt wanneer u een voorbeeld van uw bestand bekijkt, zoekt u de fout in de onderstaande tabel en voert u de aanbevolen oplossing uit.

46. Hier volgt een stapsgewijs voorbeeld van hoe u een regel kunt maken waarmee de biedingen van uw zoekwoorden worden verhoogd naar het aanbevolen bod voor bovenaan de pagina en dat elke dag wordt uitgevoerd.

47. Hoewel wij dus niet overdreven wantrouwig willen zijn tegenover anderen, dienen wij te beseffen dat wij, omdat wij in „de laatste dagen” leven die moeilijk zijn door te komen, ’er blijk van moeten geven zo omzichtig als slangen en toch zo onschuldig als duiven te zijn’, zoals Jezus zelf aanbevolen heeft. — 2 Timotheüs 3:1; Mattheüs 10:16.