Use "aanbod" in a sentence

1. Trok een aanbod binnen, een flink aanbod.

2. M'n aanbod staat.

3. Jehovah’s aanbod afgewezen

4. Hij wees het aanbod af.

5. Vraag en aanbod, vriend.

6. Het is een rechtvaardig aanbod.

7. Het gaat over aanbod en beschikbaarheid.

8. Het is een royaal aanbod.

9. Je aanbod bevalt me, dame.

10. Hearts heeft hem al een aanbod gedaan.

11. Ik heb het over vraag en aanbod.

12. De kanselier heeft mijn aanbod geweigerd.

13. Dan sla ik respectvol uw gulle aanbod af.

14. Ik heb een aanbod van senator Westervelt gekregen.

15. Ik ga tegen die eis in met een eigen aanbod.

16. Het bevatte een aanbod voor een gratis huisbijbelstudie.

17. Degene die ik vertegenwoordig, heeft'n aanbod voor je.

18. Zegt u tegen president Kennedy dat ik het aanbod waardeer.

19. Dit, dit is de som van uw aanbod?

20. * Hoe reageerde Shiz op het aanbod van Coriantumr?

21. Deadpool. Ik heb een aanbod dat je niet kan afslaan.

22. Dan krijgt hij een groot aanbod en wordt hij verkocht.

23. Het is een onfair aanbod, en jij weet wat dat is.

24. Daar staat een aanbod in van een gratis huisbijbelstudie.

25. 15 Jezus besteedde nauwelijks aandacht aan dat verleidelijke aanbod.

26. Guiscard aanvaarde het aanbod en zond zijn dochter naar Constantinopel.

27. Het betaalde goed, dus ging ik op zijn aanbod in.

28. Ik sloeg ook dat aanbod af, en mijn gevangenisstraf begon.

29. Ik hoopte dat je zijn aanbod van een partnerschap... aantrekkelijker zou vinden.

30. Lees in Alma 11:23–25 wat Amuleks reactie op Zeëzroms aanbod was.

31. CA: Je huidige aanbod aan de consument is: betaal niet te veel vooraf.

32. In een poging Jezus om te kopen, deed Satan hem een verleidelijk aanbod.

33. Maar zodra Cali hem'n beter aanbod deed gaf hij z'n nieuwe partners een warm welkom.

34. Zou een aanbod van jou om een andere keer over te werken, iets uithalen?

35. Uitstralen, want je moet ervoor zorgen dat je consumenten -- als handelsmensen -- jouw aanbod als authentiek ervaren.

36. We kunnen zo het aanbod verlagen naar onverwacht lage niveaus zonder het dier te doden.

37. Dus had zij, na de kosten berekend te hebben, besloten het aanbod af te slaan.

38. Was hij beïnvloed door de vleiende woorden van de koning en zijn aanbod van rijkdom en prominentie?

39. Als je dan mijn aanbod niet aanvaard hebt, ben jij het eerste agendapuntje.

40. Waarom letten deze hotels eigenlijk meer op het vermeende aanbod dan op de vraag naar prostituees?

41. Hij ging tussen hen in staan, keek de schuldeiser aan en deed een aanbod.

42. Ik kan je het aanbod opnieuw doen, maar het lijkt alsof je tekort komt.

43. Ik nam onmiddellijk zijn aanbod aan en werd op 18 april 1936 als pionier aangesteld.

44. Het analyseert aanbod, vraag en prijs en zegt je waar je volgende golf van kansen vandaan komt.

45. Tijdens een bezoek aan Rusland kreeg Perry een baan aangeboden in de Russische marine, maar sloeg dit aanbod af.

46. In die periode kreeg ik het lucratieve aanbod om in Las Vegas op te treden dat in het begin werd aangehaald.

47. Het wordt als een belediging gezien om de aangeboden gastvrijheid te weigeren, terwijl ingaan op het aanbod geldt als een compliment.

48. Wanneer een christen overweegt of hij op een aantrekkelijk zakelijk aanbod zal ingaan, moet hij zich afvragen of het echt nodig is.

49. Ze vertelt: „Het was een verleidelijk aanbod, en de sportcoach, de schooldecaan en m’n klasgenoten zetten me behoorlijk onder druk om erop in te gaan.”

50. Het aanbod op Google Vluchten is gebaseerd op informatie van meer dan driehonderd partners (zoals luchtvaartmaatschappijen, online reisbureaus en verzamelsites).

51. Het aanbod werd aanvaard; de laan, die nog steeds bestaat, is meer dan 65 kilometer lang en 'heeft zijn gelijke niet in statige grandeur'.

52. Maar ik zal eerst vertellen wat er aan dat lucratieve aanbod voorafging en waarom de beslissing om het wel of niet aan te nemen zo moeilijk was.

53. Je kunt ook afzonderlijke secties en afspeellijsten op je kanaal te maken per belangrijke markt voor een gericht aanbod per taal en een hogere weergavetijd.

54. Dit lied verhaalt van een beeldschoon plattelandsmeisje dat liever met haar metgezel, een herder, wilde trouwen dan het aanbod van koning Salomo aanvaarden om een van zijn vrouwen te worden.

55. Zoals wij weten, neemt een pasgeborene een gestaag aanbod van een speciaal samengesteld voedsel in zich op, namelijk melk, een voeding die rijk is aan vet en eiwitten, de stoffen die nodig zijn voor groei.

56. Toen er een bijkantoor gebouwd moest worden, deed Baltasar, die nog niet in de waarheid was, het aanbod om het gebouw te ontwerpen en te bouwen zonder iets voor zijn diensten in rekening te brengen.

57. Op dit moment, na vele haastige grist in het vuur, en nog steeds haastiger intrekkingen van zijn vingers ( waarbij hij leek te zijn verschroeiende hen slecht ), hij eindelijk gelukt bij het opstellen van het koekje, dan blazen van het vuur en as een beetje, hij maakte een beleefde aanbod van het aan de kleine neger.