Use "aanbrengen" in a sentence

1. Moet je veranderingen aanbrengen?

2. Ik moest zonnebrandolie aanbrengen.

3. Meer informatie over wijzigingen aanbrengen met bulkuploads.

4. Zij zouden veranderingen in hun leven moeten aanbrengen.

5. Welke veranderingen moeten verkondigers vaak aanbrengen om te kunnen pionieren?

6. We konden een nieuw dak op ons huis aanbrengen.

7. Welke veranderingen kan ik aanbrengen om te gaan pionieren?

8. Meer informatie over programma's die ongewenste wijzigingen in de instellingen aanbrengen.

9. Als beloning mag je wat lijm op die stijlen aanbrengen.

10. We moeten hierin een betere terugkoppeling van de markt aanbrengen.

11. Snel meerdere wijzigingen aanbrengen met de tools voor bulksgewijs bewerken

12. Je kunt als volgt wijzigingen aanbrengen in meerdere video's tegelijk:

13. De verpleegkundige zal uw infuus zo aanbrengen, meneer de President.

14. Digikam-plugin voor het aanbrengen van textuur op een afbeeldingName

15. U kunt aanvullende voorgestelde regelitems toevoegen en wijzigingen aanbrengen in uw concept.

16. Het aanbrengen van infrastructuur in de sloppenwijk, waar je ook bent.

17. + Hij kan elk soort snijwerk aanbrengen en elk gevraagd ontwerp maken.

18. Welke veranderingen moesten zij aanbrengen, en hoe zijn ze daartoe in staat geweest?

19. Dit kan betekenen dat wij een verandering in onze denkwijze moeten aanbrengen.

20. Onze oudste zoon, Mark, en ik waren bezig met het aanbrengen van dakspanen.

21. Elke Russische ingenieur moest zijn ideeën aanbrengen bij iemand van de communistische partij.

22. Het was een complot zodat ze dat ding op mij konden aanbrengen.

23. Als je huidige omstandigheden het niet toelaten, kun je misschien veranderingen aanbrengen.

24. (b) Waarom moeten wij wellicht verbeteringen aanbrengen in ons navolgen van Jehovah’s voorbeeld?

25. Aanvankelijk experimenteerde Haüy met het in reliëf aanbrengen van grote letters op dik papier.

26. Hij stond bekend als punker en liet een tatoeage aanbrengen die zijn anarchistische ideeën weergaf.

27. Als u een lijst met advertenties wilt verwijderen, gebruikt u de tool 'Meerdere wijzigingen aanbrengen'.

28. We konden geen riem aanbrengen, zoals je doet als je broek te wijd is.

29. Het materiaal ligt niet in die mate vast dat je er geen aanpassingen in kunt aanbrengen.

30. Tot het aanbrengen van welke veranderingen moest Abraham bereid zijn om Jehovah’s belofte te beërven?

31. ‘Als u vergissingen hebt begaan, begin dan vandaag met het aanbrengen van veranderingen in uw leven.

32. Kun jij in je dagelijkse aangelegenheden veranderingen aanbrengen om in de volle-tijddienst te gaan?

33. Als je nu geen pionier bent, welke veranderingen kun je dan aanbrengen om te gaan pionieren?

34. Met de functie 'Back-up exporteren' kunt u eenvoudig wijzigingen voor de korte termijn aanbrengen in uw campagnes.

35. Je moet ook over 'Wijziging aanbrengen EN toegang beheren' beschikken in de instellingen voor delen om een agenda te exporteren.

36. Deze computergestuurde armen en grijpers kunnen eenvoudige taken uitvoeren, zoals het snel en feilloos aanbrengen van een autodeur 24 uur per dag.

37. Wanneer ze uit de koers geraakt waren, konden ze aan de hand van de hemellichamen zien welke koerscorrecties ze moesten aanbrengen.

38. 15 De Israëlieten moesten „van franje voorziene randen aan de zomen van hun kleren” maken en daarboven „een blauw snoer” aanbrengen.

39. Je kunt ook onderweg wijzigingen aanbrengen via het " Me " - tabje op de iPhone en Android twitter- apps. Klik erop en kies " Profiel Wijzigen "

40. Als u nieuwe biedingen voor bestaande plaatsingen wilt importeren, gebruikt u de tool CSV importeren of Meerdere wijzigingen aanbrengen en voegt u kolommen voor biedingen toe.

41. Als u de benodigde wijzigingen niet op tijd kunt aanbrengen en er nog steeds schendingen worden geconstateerd, kan de weergave van advertenties in uw apps worden uitgeschakeld.

42. En wanneer u dan een eventueel meningsverschil bespreekt of een terrein waarop één huwelijkspartner verbeteringen zou kunnen aanbrengen, zal er minder kans bestaan dat dit onmiddellijk wordt afgewezen of afwerende wrevel oproept.

43. U kunt de geschatte of daadwerkelijke impact op de opbrengst van een wijziging van een Ad Exchange-regel of -instelling bekijken, en vervolgens besluiten of u de wijziging wilt aanbrengen.

44. U kunt de geschatte of daadwerkelijke impact op de opbrengst bekijken van een wijziging van een Ad Exchange-regel of -instelling, en vervolgens besluiten of u de wijziging wilt aanbrengen.

45. Met de tag 'loop' kun je herhaling aanbrengen binnen een inclusief nummerbereik, zoals '1 tot en met 3', '-3 tot en met -9', waarbij de waarde van de variabele de nummerwaarde aanneemt.

46. 13 Na op een kringvergadering een lezing gehoord te hebben, beseften een broeder en zijn zus dat ze veranderingen moesten aanbrengen in de manier waarop ze met hun moeder omgingen, die ergens anders woonde en al zes jaar was uitgesloten.

47. Dit beest had autoriteit over de gehele mensheid, en de mensen werden gedwongen het ’merkteken van het beest’ aan hun rechterhand of op hun voorhoofd te laten aanbrengen, ten teken dat zij er hun steun aan gaven. — Openbaring 13:7, 16, 17.

48. Hardy, verbonden aan de University of Oxford, schreef: „Tertullianus somt veel dingen op die voor een gewetensvolle christen onmogelijk waren, omdat ze met afgoderij te maken hadden: b.v. het afleggen van een eed, wat bij contracten gebruikelijk was; het aanbrengen van verlichting aan deuren tijdens feesten enz.; alle heidense religieuze ceremoniën; de spelen en de renbaan; het onderwijzen van wereldse [heidense klassieke] letterkunde; militaire dienst; staatsbetrekkingen.” — Christianity and the Roman Government.