Use "aandeel" in a sentence

1. Denk eens na over de financiële tijdreeksen, een bepaald aandeel, jouw perfecte aandeel, of een wereldwijde index.

2. Wat kreeg je voor één verkocht aandeel?

3. Een bevoorrecht aandeel aan de naoorlogse expansie

4. Heb je een ijverig aandeel aan het oogstwerk?

5. Heb een volledig aandeel aan de oogst

6. Zij hebben hetzelfde aandeel als wij hebben.

7. Zij hebben een actief aandeel aan het evangelisatiewerk.

8. Je aandeel heeft zijn beste tijd gehad, Jake.

9. Dat is het aandeel wit in Gray Matter.

10. Als we een fruitbos maken, verhogen we het aandeel fruitbomen.

11. Maar wij hebben een aandeel in dit land, dit vee.

12. Kennedy loog over ons aandeel in de omverwerping van Diem.

13. Als ik een congreslid inbreng, zou m'n aandeel flink stijgen.

14. Hoe hebben sommigen hun aandeel aan het predikingswerk vergroot?

15. Je hebt toen je aandeel roodhuiden neergelegd of niet, zwarte majoor?

16. Moge Jehovah jullie persoonlijke aandeel aan deze wereldwijde actie rijkelijk zegenen.

17. Om 13.00 uur openden we de emissie op $ 4,50 per aandeel.

18. Ik weet dat je niet verheugd bent op jouw aandeel.

19. En ik verkocht m'n aandeel... m'n potentieel, voor 5000 dollar.

20. De meeste bedrijven hielden hun aandeel in de landbouwsector beperkt.

21. Zij hebben een aandeel aan het onderwijsprogramma van deze regering.

22. Zelfs jongeren kunnen een mooi aandeel aan dit opwindende werk hebben.

23. De gemeente Alvesta heeft ook een klein aandeel in het vliegveld.

24. Moedig allen aan zondag een aandeel aan de velddienst te hebben.

25. Een doodgewone CV is toevallig het populairste aandeel op de markt.

26. Zou je je aandeel aan de dienst voor Jehovah willen vergroten?

27. Er is dus geen groot aandeel in de trots van het onderwijs.

28. Ze hebben een belangrijk aandeel gehad aan de oorlogen in de geschiedenis.

29. Een aandeel heeft zwaar verloren en dat heeft gevolgen voor uw portfolio.

30. 2 Als christenen hebben wij een aandeel aan een figuurlijk oogstwerk.

31. Als een aandeel speciale instructies bevat, moeten die nauwgezet opgevolgd worden.

32. Dat aandeel zal verder groeien door onze nieuwe lijn producten... met Sylocet.

33. Ze zien er allemaal naar uit een aandeel aan de vergadering te hebben.

34. Dan heb je een aandeel aan de geweldige expansie van de Koninkrijksprediking!

35. (b) In welke mate hebben veel Getuigen een aandeel aan de velddienst?

36. Ook hadden er elke maand gemiddeld 663.521 een aandeel aan de pioniersdienst.

37. Zelfs jonge kinderen kunnen een zinvol aandeel aan dit opwindende werk hebben.

38. Bij regelitems is dit het gewenste aandeel van een sponsoringsregelitem, uitgedrukt als percentage.

39. Wij praatten altijd over de gemeente en ons aandeel aan de christelijke bediening.”

40. (b) Hoe hadden christelijke vrouwen een aandeel aan de vroege verbreiding van het christendom?

41. Het aandeel ging de markt op voor 79 dollar nog geen maand geleden.

42. (b) Wie kunnen wellicht ook een aandeel hebben aan het betonen van christelijke gastvrijheid?

43. Het bijeenbrengingswerk is in volle gang en zij willen er een aandeel aan hebben.

44. Hij kreeg naast het salaris van 50.000 dollar ook een aandeel in het bedrijf.

45. Wellicht word je gezegend met een doeltreffender aandeel aan het opwindende inzamelingswerk dat nu wordt verricht.

46. Wat opwindend om een ijverig aandeel te hebben aan dit werk dat nooit herhaald zal worden!

47. We brengen een ‘slachtoffer van lof’ als we een aandeel aan de zuivere aanbidding hebben

48. Broeders die een aandeel op de dienstvergadering behartigen, dienen zich aan de toegewezen tijd te houden.

49. Het is beslist heerlijk een aandeel te hebben aan het maken van discipelen. — Mattheüs 28:19, 20.

50. Deze stekken hebben dezelfde wortelstok en ze hebben er een aandeel aan een goede olijvenoogst voort te brengen.

51. Moedig iedereen aan een aandeel te hebben aan de schoonmaak en het onderhoud van de Koninkrijkszaal.

52. De ervaringen van degenen die een aandeel hebben gehad aan deze wereldwijde expansie, zijn beslist hartverwarmend.

53. En wat is het een vreugde om een aandeel te hebben aan dit door God geleide oogstwerk!

54. (c) Hoe kunt u een aandeel hebben aan het verschaffen van een antwoord op Satans honende uitdaging?

55. Zij waren het niet langer waard een aandeel te hebben aan de vervulling van zijn grootse voornemen.

56. In 1914 hadden slechts ongeveer 5100 personen een actief aandeel aan het geven van een openbaar getuigenis.

57. Wij zijn vooral vreugdevol als wij zelf tot de oogstwerkers behoren die een aandeel aan de huisbijbelstudieactiviteit hebben.

58. Verder het meehelpen aan de bouw van Koninkrijkszalen en ons aandeel aan het onderhouden en schoonmaken van de zaal.

59. Ook anderen waren ondanks een hoge leeftijd, kwaaltjes en slecht weer vastbesloten er een aandeel aan te hebben.

60. 2 Getuigenis geven: Velen die te kampen hebben met een handicap, hebben een volledig aandeel aan de dienst.

61. Door volledig met hen samen te werken — bijvoorbeeld door een aandeel te hebben aan het noodzakelijke werk in de Koninkrijkszaal.

62. Handelsnieuws en de winsten en de vooruitzichten van een onderneming kunnen allemaal de prijs van een aandeel beïnvloeden.

63. De Chinese autofabrikant Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) eind oktober 2004 een aandeel van 48,9% in SsangYong Motors Company.

64. Zij wisten dat hij zou komen en zij wilden erbij betrokken zijn, ja, een aandeel hebben aan het „bruiloftsfeest”.

65. Zou je in april in de hulppioniersdienst kunnen gaan om een groter aandeel aan deze fijne speciale actie te hebben?

66. Zijn wij vastbesloten een volledig aandeel te hebben aan het uiterst belangrijke werk dat bestaat in het maken van discipelen?

67. In zalen waar meerdere gemeenten samenkomen, zullen de ouderlingen het zo regelen dat alle gemeenten een aandeel aan het onderhoud hebben.

68. Doordat ik mijn schoolopleiding schriftelijk voortzette, had ik een flexibel schema en had ik een vollediger aandeel aan het predikingswerk.

69. Na drie jaar beheerste kvas in Letland 30% van de frisdrankverkoop, terwijl het aandeel van Coca-Cola van 65% terugviel naar 44%.

70. ▪ Regel het zo dat nieuwe verkondigers meegaan naar andere bijbelstudies, waar ze misschien een klein aandeel aan het onderwijs kunnen hebben.

71. Het aandeel bevat interviews met personen die veranderingen hebben aangebracht om geestelijke dingen op de eerste plaats te kunnen stellen.

72. Het artikel liet duidelijk zien dat christenen geen enkel aandeel zouden hebben aan de oorlogen en conflicten van Satans wereld.

73. Leg uit wat er dient te worden gedaan om nieuwelingen te helpen voor de eerste keer een aandeel aan de dienst te hebben.

74. Als je ons helpt, een kaart bezorgt en je bijl... als het gevaarlijk wordt, dan zal je aandeel een kwart zijn.

75. Iedereen die daartoe in staat is, dient een aandeel te hebben aan het wekelijkse voorrecht de Koninkrijkszaal schoon en presentabel te houden.

76. Het gebruik van het openbaar vervoer heeft slechts een klein aandeel in het personenvervoer, het grootste gedeelte gebeurt door middel van privévervoer.

77. Hoe hebben de politieke voorstanders van geweld een aandeel gehad aan de vervulling van Daniël 11:40 en Lukas 21:25?

78. Stel jezelf, als hulp om je aandeel aan de dienst te vergroten, een redelijk urendoel, en doe je best om dat doel te bereiken.

79. We wisten dat we er een aandeel aan hadden, al was het maar door aan te bellen en een strooibiljet achter te laten.

80. 8 Onder de inwerking van Jehovah’s geest had Paulus het belangrijkste aandeel aan de bekering van Sergius Paulus (Handelingen 13:8-12).