Use "aangebrand" in a sentence

1. Maar als de maling te fijn is, smaakt de koffie bitter en aangebrand.