Use "aangeleerd" in a sentence

1. En ik heb het mezelf aangeleerd!

2. Dat is hoe onze gemeenschap ideologieën wordt aangeleerd.

3. Hen wordt de slogan "vier benen goed, twee benen slecht" aangeleerd, die ze constant roepen.