Use "aangepast" in a sentence

1. Aangepast kleurverloop

2. Deze zijn aangepast...

3. Ze hebben zich aangepast.

4. Dus je hebt de vloek aangepast.

5. Naar Aangepast zoeken | Meer informatie

6. Er werden teksten geschreven, gelezen en aangepast.

7. We hebben hem een beetje aangepast.

8. Samengesteld en aangepast door Daniel Carter

9. U kunt als volgt een aangepast attributiemodel maken:

10. Ze werden wel op emissienormen aangepast.

11. Aanhangsel: Aangepast onderwijsschema kerkleerbeheersing Boek van Mormon

12. 3D-printers produceren direct elk aangepast ontwerp.

13. Heeft die rat m'n recensie weer aangepast?

14. Jehovah’s Getuigen hebben de Bijbel aangepast aan wat ze geloven.

15. Zo te zien heb jij je aangepast, broer.

16. Dit gedrag kan worden aangepast in Geavanceerde instellingen:

17. Allen hebben standaardelementen die zijn toegeëigend, aangepast en verziekt.

18. Je kunt bij evenementen kiezen tussen Snel en Aangepast.

19. Ons lichaam heeft zich aan dit nieuwe dieet aangepast.

20. Deze instelling kan op elk gewenst moment worden aangepast.

21. De optie Aangepast kan niet langer dan 180 dagen zijn.

22. Uw implementatie moet worden aangepast aan uw netwerk en configuratie.

23. De niveaus van essentiële bestanddelen en stoffen worden voortdurend aangepast.

24. Het zijn eigenlijk goederentransporters, maar ik heb ze wat aangepast.

25. Je bijdrage kan worden aangepast of verbeterd door andere bijdragers.

26. Ik heb een schroefje aangepast en nu is er geen...

27. AdSense voor zoeken en Google Aangepast zoeken bieden u beide de volgende mogelijkheden:

28. Deze regeling zal in 2004 van kracht blijven en daarna wellicht worden aangepast.

29. Maar net als anderen zich hebben aangepast, kunnen de nieuwe zendelingen dat ook.

30. Mijn vader en ik hebben deze kelder speciaal voor haar aangepast.

31. Het scherm wordt automatisch aangepast voor de beste weergave en batterijprestaties.

32. De openbare hub van Google levert een aangepast 'firehose-meldingseindpunt', inclusief:

33. Bespreek manieren waarop de voorbeeldschema’s die zijn verschaft, aangepast kunnen worden.

34. Toen we weggingen, toen ik je wierf... hebben we de tijdlijn aangepast.

35. Ook in deze tijd moeten studieboeken aangepast worden aan de nieuwste ontdekkingen.

36. In dit artikel wordt beschreven hoe u aangepast advertentiemateriaal maakt en beheert.

37. Het eerste prototype werkte niet... maar Dr. Gruenewald heeft de ontsteking aangepast.

38. De volgende voorgestelde aanbiedingen kunnen aangepast worden aan elk te gebruiken boek.

39. Staten die dit recht uitgebreid hebben aangepast lijden nog steeds onder deze problemen.

40. □ Hoe hebben Jehovah’s Getuigen hun bediening aan de behoeften van de tijd aangepast?

41. Als uw advertentie moet worden aangepast, kunt u overwegen native-advertenties te gebruiken.

42. Google Aangepast zoeken is ook als afzonderlijk product beschikbaar met meer geavanceerde functies.

43. Meer informatie over een aangepast beleid maken voor meer controle over je content.

44. Dit historische en opmerkelijke gebouw wordt aangepast zodat het een aardbeving kan weerstaan.

45. Als uw advertentie moet worden aangepast, kunt u overwegen native ads te gebruiken.

46. Als u een aangepast model wilt delen, opent u de tool voor modelvergelijking.

47. Onder 'Een aangepast e-mailadres instellen' zie je een lijst met al je gebruikers.

48. Filters kunnen worden toegevoegd, verwijderd en aangepast via het gedeelte Filter bovenaan elk rapport.

49. Ook zal het schema voor het verrichten van deze taken misschien aangepast moeten worden.

50. Soms kunnen je Chrome-instellingen zonder je medeweten worden aangepast door programma's die je installeert.

51. De berekening van uw paginawaarde moet worden aangepast en ziet er nu als volgt uit:

52. Maak advertenties die worden aangepast om uw klanten meer tekst en relevantere boodschappen te tonen.

53. Spreek op een manier die kenmerkend is voor alledaagse conversatie maar aangepast aan je toehoorders.

54. Wanneer je aangepast beleid maakt, krijg je meer controle over de content die je claimt.

55. Open en beheer uw opgeslagen rapporten via Aangepast rapport > Opgeslagen rapporten in het linkerdeelvenster.

56. Sommige patiënten hebben baat gehad bij natuurgeneesmiddelen, een aangepast dieet of een begeleid programma van lichaamsbeweging.

57. Met een stijl met een vast formaat kan native-advertentiemateriaal worden aangepast aan uw bestaande advertentieruimten.

58. In de YouTube-app voor iOS wordt de speler automatisch aangepast aan de grootte van video's.

59. GPT kan worden geconfigureerd voor de weergave van een native ad met een aangepast 'vloeiend' formaat.

60. Je kunt je domein gebruiken als aangepast domein voor een blog die wordt gehost op Blogger.

61. Een native tekstadvertentie wordt aangepast aan het uiterlijk en de content van de site van een uitgever.

62. In veel landen wordt jaarlijks de officiële tijd in de zomer aangepast om meer zonuren te hebben.

63. In India heeft de saruskraanvogel, de grootste van alle vliegende vogels, zich aangepast om te broeden in dorpsvijvers.

64. Ik begreep er niets van -- het hadden hiërogliefen kunnen zijn-- want het was Kanji, Chinese tekens aangepast aan de Japanse taal.

65. In plaats van't buisje aan te passen aan de lens heb ik de lens aan het buisje aangepast.

66. Charles zegt dat Jimmy de documenten over Rosella stal... en toen Charles onbeschikbaar was... ze gekopieerd en aangepast heeft.

67. Dit is gemaakt met kikkererwten, gedroogde melk en een hele hoop vitaminen, aangepast aan de behoeften van de hersenen.

68. De andere zijn zaken als Zagat en Michelin restaurants, waar niets is gestandaardiseerd, ze zijn aangepast aan locale omstandigheden.

69. Of wellicht ben je in staat je voor de gewone pioniersdienst op te geven, nu het urenvereiste is aangepast.

70. Er was altijd iets essentieel 'Carly's aan haar, maar het karakter en verhaal werden aangepast aan degene die haar speelde.

71. Het beleid wordt aangepast om services te verbieden die gebruikers misleiden door geld te vragen voor gratis artikelen of overheidsservices.

72. Sommige Jak-28L's werden later aangepast voor het in de gaten houden van radioactieve vervuiling en kregen de aanduiding Jak-28RR.

73. Sindsdien hebben we ons aangepast door zelf de macht te nemen over belangrijke factoren, zoals voeding en blootstelling aan de omgeving.

74. Als u aangepaste templates zoekt, kunt u de tabel filteren op Type [en dan] Aangepast of filteren op basis van de naam.

75. Susana had de fruitvlieg links zo aangepast dat slechts twee van de 200.000 cellen in het brein de licht-geactiveerde porie bevatten.

76. Ik ontwikkelde deze techniek met een kleine éénpersoons duikboot genaamd Deep Rover, en heb haar toen aangepast voor de Johnson Sea-Link, die je hier ziet.

77. Als u filters van Analytics gebruikt om uw URL's te herschrijven, moet u ervoor zorgen dat uw doelinstellingen op dezelfde manier worden aangepast.

78. Gecertificeerde bedrijven helpen u bij de implementatie van Google Marketing Platform-producten of wanneer u technische expertise nodig heeft voor een aangepast project.

79. Klik op het tabblad Vervagingseffecten > Aangepast vervagen > Bewerken om objecten of personen in de video te vervagen, zelfs terwijl ze bewegen.

80. Susana had de fruitvlieg links zo aangepast dat slechts twee van de 200. 000 cellen in het brein de licht- geactiveerde porie bevatten.