Use "aangrenzend" in a sentence

1. De plaatselijke autoriteiten hadden aangrenzend aan het administratiegebouw voor gerieflijk onderdak voor de ambtenaren gezorgd.

2. Twee landen gelden hierbij als aangrenzend als ze een stuk grens gemeen hebben, niet als ze slechts met een punt aan elkaar verbonden zijn.