Use "aanhaling" in a sentence

1. Doet de bijbel een aanhaling uit het boek Henoch?

2. Dubbele punt (:) introduceert een opsomming of aanhaling; er moet gepauzeerd worden.

3. Met een aanhaling uit Openbaring 4:11 benadrukte de spreker het algemene thema van het congres.

4. Maak een kort schema, voeg er een fotokopie van de aanhaling bij en bewaar ze bij je velddienstuitrusting.

5. Sla blz. 9 in de Leiding van God- brochure op en lees de vetgedrukte aanhaling die gaat over rechtvaardigen die de aarde beërven.

6. Na verklaard te hebben dat allen onder de zonde zijn, doet Paulus een aanhaling uit de Psalmen en zegt: „Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één.”

7. Een leerling-verpleegkundige uit South Carolina (VS) schreef enthousiast over het boek: „Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik hoofdstuk 4 opsloeg en een aanhaling las uit het boek dat wij in de klas gebruiken!