Use "aanhangsel" in a sentence

1. Aanhangsel

2. Aanhangsel: Aangepast onderwijsschema kerkleerbeheersing Boek van Mormon

3. (Zie het aanhangsel achterin dit boek voor het volledige schema.)

4. Tegelijk met de nieren moet hij ook het aanhangsel van de lever verwijderen.

5. Bidsprinkhaankreeften krijgen hun naam van de bidsprinkhaan, die ook een snel jacht-aanhangsel heeft.

6. Activiteit: deel exemplaren van het uitreikblad met de titel ‘Model en oefening’ in het aanhangsel van dit boek uit.

7. Activiteit: deel exemplaren van het uitreikblad met de titel ‘Doeltreffende soorten vragen vaststellen’ in het aanhangsel van dit boek uit.

8. Activiteit: deel exemplaren van het uitreikblad met de titel ‘De vraag anders formuleren’ in het aanhangsel van dit boek uit.

9. De lange verensleep schijnt de pauw niet af te remmen, hoewel het aanhangsel wat ongemakkelijk lijkt wanneer de vogel begint te vliegen.

10. Deel ter ondersteuning exemplaren van het uitreikblad met de titel ‘Vragen voor de les plannen’ in het aanhangsel van dit boek uit.

11. 16 Bij het gemeenschapsoffer werd al het vet — rond de ingewanden, de nieren, het aanhangsel aan de lever en de lendenen, alsook de vetstaart van de schapen — aan Jehovah geofferd door het te verbranden, het op het altaar in rook te doen opgaan (Leviticus 3:3-16).