Use "aanhouden" in a sentence

1. Desondanks bleven de protesten aanhouden.

2. De vraag is of de korte termijn zal aanhouden.

3. Beide functies waren parttime zodat hij zijn artsenpraktijk kon aanhouden.

4. Als je ook maar een zakkenroller wil aanhouden en ze zullen je bespringen.

5. We moeten deze koers langs de Nevelbergen 40 dagen aanhouden.

6. Dit verklaart waarom beleggers hun aandelen langer blijven aanhouden - omdat ze ze in relatieve termen toetsen.

7. Het land besloot echter de naam Verenigde Arabische Republiek te blijven aanhouden tot 1970.

8. Als we die richtlijn aanhouden, zullen we de waarheid niet ingewikkelder maken dan nodig is.

9. De pijn kan nog maanden aanhouden nadat de worm is verwijderd.

10. We willen u niet aanhouden voor het belemmeren van de gerechtsgang.

11. Ja, de dood van een dierbare kan veel pijn en verdriet veroorzaken die misschien wel jaren aanhouden.

12. Er is het onvermoeibare aanhouden van geboorte en dood en een eindeloze verzameling van verhalen daartussen.

13. Als de problemen aanhouden, gebruikt u deze probleemoplosser om na te gaan waar uw betaling is.

14. Luchtmacht noch haven kon de benodigde bescherming bieden, omdat de Bismarck de uitgezette koers niet kon aanhouden.

15. Als vuistregel kunt u de gemiddelde conversiewaarde gedeeld door de kosten over de afgelopen vier weken aanhouden.

16. Als we dit tempo aanhouden, hebben we de ronde rond de wereld gehad in?

17. 16 Door het aanhouden in gebed treedt de diepte van onze toewijding aan het licht.

18. Hoe kan ’aanhouden in het gebed’ nuttig blijken te zijn wanneer wij ons op vervolging voorbereiden?

19. Toen de infecties maar bleven aanhouden, vroeg hij zijn artsen op 26 december 2016 de ziekenhuiskamer in Salt Lake City te verlaten.

20. Ook u kunt er zeker van zijn dat zelfs als uw beproevingen hardnekkig aanhouden, Jehovah uw volharding opmerkt en waardeert.

21. Iemand die rouwt en te maken heeft met de ondraaglijke pijn van verlies kan zich afvragen: Hoe lang blijft dit gevoel aanhouden?

22. Als zelfmoordgedachten heel sterk zijn of lang aanhouden, is het goed een zelfmoordpreventielijn te bellen of naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg te gaan.

23. Misschien kijken ze elke dag hoe het met de aandelenkoersen gaat en vragen ze zich af of ze aandelen moeten verkopen, kopen of aanhouden.

24. Als gevolg hiervan gaat het predikingswerk onverminderd voort, zelfs in het ijzige aan Alaska grenzende Yukon Territory, waar door een geharde groep pioniers temperaturen verduurd worden van soms wel 45 tot 50 graden Celsius onder nul, die wekenlang kunnen aanhouden.