Use "aankomen" in a sentence

1. Niet aankomen.

2. Je moet wel levend aankomen.

3. En ze kan altijd weer aankomen.

4. Ik voel een zelfmoordneiging aankomen.

5. Als we aankomen ga ik metjou mee

6. Ze zal achter jou aankomen.

7. We zullen aankomen in Shimonoseki om 19.30 uur.

8. Ik had de chaos niet zien aankomen.

9. Stop als u een ruzie voelt aankomen.

10. Ik zag je aankomen. Je bent niet gevolgd.

11. Iedereen voelde zich zo goed, we zagen het niet aankomen.

12. 13 Jozefs tien halfbroers zagen hem van een afstand aankomen.

13. Toen ze opkeken, zagen ze een karavaan Ismaëlieten+ uit Gilead aankomen.

14. Als we in dat dorp aankomen, zuster, zeg ik u gedag.

15. Vroeger woonde de heerser op hoogland zodat hij indringers zag aankomen.

16. Maar asielzoekers die per boot in Australië aankomen, worden gedeporteerd of vastgezet.

17. We hoeven geen maanden meer te wachten tot ze per post aankomen.

18. Als Naomi en Ruth in Bethlehem aankomen, staan ze in het middelpunt van de belangstelling.

19. Als we onze reis onderbraken, zouden we laat aankomen en moesten we misschien in het donker reizen.

20. Wil je nu ook weten hoe het is als je hem niet ziet aankomen?

21. Als we bij Jimmy’s eenvoudige huis aankomen, zien we meteen dat er iets mis is.

22. En als een melaatse iemand anders zag aankomen, moest hij hard roepen: ’Ik ben een melaatse!

23. En dat is nog veel sterker als we dit leven verlaten en in de geestenwereld aankomen.

24. Denk je eens in hoe blij dat verdwaalde schaap was toen het zijn herder zag aankomen.

25. Zie je hem aankomen in de bocht van de weg? — Hij zag de zwaargewonde jood liggen.

26. Toen Jozef eindelijk in de buurt van Dothan kwam, zagen zijn broers hem van een afstand aankomen.

27. En zelfs als ouders vaak ruzie maken, kan het toch hard aankomen wanneer ze besluiten te gaan scheiden!

28. De kans verliezen om voor hem of haar te zorgen kan zelfs harder aankomen dan het tijdelijke afscheid zelf.

29. . Als ze aan de kust aankomen, worden ze met water gevuld Zo zullen ze dicht bij de kust zinken.

30. Dus wanneer de congresbezoekers aankomen in het gebied waar het congres gehouden wordt, zien ze er vaak wat verfomfaaid uit.

31. In de westelijke stad Poitiers hebben reizigers die om negen uur per trein aankomen, het traktaat reeds bij hun vertrekpunt ontvangen.

32. Als Goliath de jongen ziet aankomen, roept hij: ’Kom maar eens bij me, dan zal ik je vlees aan de vogels geven.’

33. Hoewel de slaven niet wisten op welk uur hun meester zou aankomen, wisten ze kennelijk wel in welke nacht dat zou gebeuren.

34. Wat was het hele proces in de creatie en evolutie van het heelal tot we aankomen bij het punt waar we deze soorten materiaal hebben?

35. Wanneer zij in Jeruzalem aankomen, treffen zij een land aan dat overwoekerd is door doornstruiken en brandnetels — immers, het land heeft tientallen jaren woest gelegen.

36. Sommige Joden hebben misschien hard gewerkt om de weg naar hun land vrij te maken en te egaliseren, zodat Gods volk op zijn bestemming kon aankomen.

37. Al blijf je zeven jaar op je streefgewicht, Al blijf je zeven jaar op je streefgewicht, je hersens blijven proberen om je weer te laten aankomen.

38. De reus ziet een figuur aankomen en roept: "Kom hier, dat ik je vlees kan voeren aan de vogels in de lucht en de beesten op het veld."