Use "aankomst" in a sentence

1. Aankomst in Korea, samen met andere zendelingen

2. Dit jaar doen we de aankomst anders.

3. Verwachte aankomst over dertig seconden.

4. Bij aankomst wachtte de congresbezoekers een prachtige aanblik.

5. Blij om de verwachte aankomst, Yuri.

6. De minister van financiën wacht op je aankomst.

7. Bij aankomst in Bergen op Zoom werden zij opgewacht door duizenden belangstellenden.

8. Velen stierven kort na aankomst, al snel verzwakt door tropische ziekten.

9. Bij aankomst beklom ik een heuvel in Jeruzalem... en bad om een kind.

10. De trein wordt bij vertrek gewogen, en nogmaals bij aankomst.

11. Het slagschip "Hiei" zou direct na aankomst ook aan de strijd deelnemen.

12. Bij onze aankomst verraste de gemeente ons met een groot welkomstfeest.

13. (vers 6) en de eigenlijke aankomst van de bruidegom (vers 10).

14. Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt.

15. Gelukkig zijn de slaven die de meester bij zijn aankomst wakend vindt!” — Lukas 12:35-37.

16. Getuigen bij aankomst in São Paulo voor het „Verheugde Natiën”-congres (1946)

17. Over hun aankomst in Tyrus schrijft Lukas: „Na enig zoeken vonden wij de discipelen” (Hand.

18. Slechts twee maanden na onze aankomst in Vigo kwam de politie in actie.

19. Op de derde dag na onze aankomst, was er rijstpudding voor de lunch.

20. In Japan is de kersrode bloesem in aankomst. Het begin van de lente.

21. Bij aankomst in het kamp krijgen ze wat basismateriaal om een hut te bouwen en zeildoek voor het dak.

22. De landing, dat zagen we, de aankomst aan deze kant van het kanaal is met een parachute.

23. Ook Edward Winslow hield een dagboek bij waarin hij de eerste jaren na de aankomst van de Mayflower beschreef.

24. Spoedig na aankomst nam de radar van de Jintsu een geallieerde vloot waar, voor ze visueel contact hadden gemaakt.

25. Na hun aankomst in november 1949 begonnen zij in de havenstad Kobe als zendelingen te dienen.

26. We weten niet hoe snel na zijn aankomst Paulus voor het eerst naar de synagoge ging.

27. Nephi vertelde van de tocht met zijn familie in de wildernis en hun aankomst in het land Overvloed.

28. Leden van Terra-Save hebben zich verzameld... voor het Harvardville vliegveld... in afwachting voor de aankomst van Senator Davis.

29. * De aankomst van Oliver Cowdery die bij de vertaling van het Boek van Mormon als schrijver werkzaam was.

30. Het slechte nieuws is dat uw lichaam dood moet zijn bij aankomst in het Tulane Ziekenhuis over circa 20 minuten.

31. Ross'gesprek naar zijn redacteur, waarin hij vertelde de bron ontmoet te hebben... vond plaats na zijn aankomst in Turijn.

32. De haven van San Francisco lag vol met 600 schepen omdat de bemanning na aankomst ervandoor ging op zoek naar goud.

33. 13 Na hun aankomst blijven de drie bezoekers zeven dagen en zeven nachten zwijgend Jobs folterende pijnen en diepste vernedering gadeslaan (Job 2:12, 13).

34. Daarom worden zij na hun aankomst in Europa gedwongen de schuld af te lossen door voor de smokkelaars en hun criminele bendes te werken.

35. Je loopt de ́Aankomst ́ uit op het vliegveld en je volgt een groot geel bord met ́treinen ́ en het is vlak voor je neus.

36. "D-Day" was in eerste instantie gepland op 1 augustus, maar door de late aankomst van enkele transporten met Mariniers werd dit verzet naar 7 augustus.

37. Een jongetje van zes maanden had bij zijn aankomst in het ziekenhuis achterop zijn hoofdje een kale plek, hetgeen erop wees dat zijn ouders hem bijna nooit oppakten.

38. Toen wij in Novosibirsk waren, kwamen wij overeen een bepaald wachtwoord te gebruiken aan de hand waarvan wij elkaar bij aankomst op onze bestemming zouden kunnen identificeren.

39. Brazilië maakt gebruik van een vernieuwende benadering waardoor 2000 Syriërs humanitaire visums hebben gekregen, Brazilië zijn binnengekomen en bij aankomst de vluchtelingenstatus hebben kunnen krijgen.

40. 22 Zo verbazingwekkend is de val van Babylon dat het graf zelf reageert: „Zelfs Sjeool beneden is om u in beroering gekomen ten einde u bij uw aankomst tegemoet te gaan.

41. Tijdens de aankomst van gouverneur Valerius Gratus valt er een loszittende dakpan van het dak van Ben-Hurs huis, waardoor Gratus van zijn paard valt en gewond raakt.

42. Bepaalde aspecten ervan verschillen van plaats tot plaats, maar vaak zijn er dingen bij betrokken als een drankoffer, gebeden tot de geesten van de voorouders als dank voor de veilige aankomst van het kind, en andere rituelen.

43. Eerder, op de eerste sabbatdag na de aankomst van de profeet en zijn gezelschap in Jackson County (Missouri), was er een kerkdienst gehouden waarop twee leden door de doop waren ontvangen.

44. De Schepper zei hierover: „De ooievaar aan de hemel — die kent heel goed zijn bestemde tijden; en de tortelduif en de gierzwaluw en de zanglijster — die nemen heel goed de tijd van hun aankomst in acht” (Jeremia 8:7).

45. Meteen na aankomst in Syrië begon Julia Maesa in samenwerking met haar adviseur en Elagabalus' tutor Gannys een complot om het regime van Macrinus omver te werpen en de veertien jaar oude Elagabalus op de keizerlijke troon te verheffen.

46. Door middel van scheepvaartberichten in de kranten of door middel van het openbare computersysteem van de havenautoriteiten blijven de havenpioniers op de hoogte van de aankomst en het vertrek van schepen die zij bezocht hebben.

47. Maar bij aankomst daar werd ik opgewacht door Bill Nisbet, een afgestudeerde van de 25ste klas van Gilead, met het nieuws dat er een gelegenheid was om onmiddellijk officiële toestemming te krijgen om Kenia binnen te komen.