Use "aankondigen" in a sentence

1. Dienst op lokaal netwerk aankondigen

2. Service aankondigen & op het netwerk

3. Je moet de nominatie deze week nog aankondigen.

4. Ik zal het laten aankondigen over geheel Capua!

5. Een congres aankondigen tijdens mijn pioniersdienst in Ierland

6. Na elk onderdeel zal de schoolopziener het volgende onderdeel aankondigen.

7. Ze hoorden me de inbeslagname door de bank aankondigen in de wachtkamer van de EHBO.

8. Het volk hoort de stem van de Vader de verschijning van zijn Zoon aankondigen

9. Rosa (uiterst links) met haar pionierspartner Irène (vierde van links), terwijl ze in 1951 een congres aankondigen

10. Tot het laatst — en in de mate waarin dit mogelijk is — zullen ze de komst van Jehovah’s oordeelsdag aankondigen.

11. Hij heeft een oud stadje opgegraven... waar gemaskerde mannen de komst aankondigen van de ultieme schurk.

12. Het is met groot genoegen vanavond dat ik de architect van de toekomst van onze oude orde mag aankondigen.

13. Terwijl de oorlogsdreiging toenam, waren Stanley Rogers en ik druk bezig met het aankondigen van de openbare lezing „Ziet de feiten onder de ogen”, die op 11 september 1938 in de Royal Albert Hall in Londen gehouden zou worden.