Use "aankunnen" in a sentence

1. Hij moet twee richtingen aankunnen.

2. • Problemen en dagelijkse activiteiten niet meer aankunnen

3. Ze zouden al het geklets nooit aankunnen.

4. Ze zullen het nooit aankunnen."

5. Ze denken dat ze hem met z'n tienen wel aankunnen.

6. Voelt het niet beter als je aan rijke mensen verkoopt die het verlies aankunnen?

7. Alle CPU's in heel Washington bij elkaar zouden die data nog niet aankunnen.

8. Er zijn duizenden lokale landingsbanen waar lang niet zoveel vliegbewegingen zijn als deze zouden aankunnen.