Use "aankweken" in a sentence

1. De vrucht zelfbeheersing aankweken

2. Echte nederigheid aankweken en tentoonspreiden

3. Christelijke manieren aankweken in een ongemanierde wereld

4. Daartoe behoort ook het aankweken van zijn geestesgesteldheid.

5. Hoe kunnen jongeren een verlangen naar bijbellezen aankweken?

6. Wij moeten een gezonde eetlust voor geestelijk voedsel aankweken.

7. Tot het aankweken van welke geestesgesteldheid moedigde Paulus de Filippenzen aan?

8. 17 Hoe kunnen wij de juiste beweegreden voor de bediening aankweken?

9. Als we redelijkheid aankweken, zullen we niet te veel van onszelf verwachten.

10. Welke basis hebben we voor vertrouwen dat we de eigenschap heiligheid kunnen aankweken?

11. De kwestie van kleding en uiterlijke verzorging is nog een terrein waarop we deugd moeten aankweken.

12. 14 Vastbesloten zijn zachtaardigheid niet te laten varen, zal ons helpen deze hoedanigheid te blijven aankweken.

13. Een onzelfzuchtige houding ontwikkelen, betekent vaak het aankweken van een denkpatroon dat ingaat tegen onze aangeboren onvolmaakte natuur.

14. Degenen die aan bijbelse beginselen vasthouden, beschermen hun geest en hart tegen alle vormen van amusement die een zucht naar geweld aankweken.

15. Het aankweken van de vruchten van de geest — liefde, vriendelijkheid, goedheid, zachtaardigheid en zelfbeheersing — zal ons in staat stellen met vreugde lankmoedig te zijn.

16. Als wij die wijsheid aankweken, zullen wij niet gretig de filosofieën in ons opnemen van mensen die in werkelijkheid alleen maar gissen naar de zin van het leven.

17. Alvorens zij liefde voor Gods Woord kunnen aankweken, „komt de Duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en worden gered” (Lukas 8:12).

18. Als wij dergelijke houdingen aankweken, zal dat ons geliefd maken bij God en onze medemensen, en het zal het lelijke uiterlijk van onze overgeërfde zondige neigingen tot een minimum terugbrengen. — Galaten 5:22, 23; 2 Petrus 1:5-8.

19. Laten wij de vruchten van de geest, met inbegrip van goedheid, werkelijk aankweken in al onze betrekkingen met anderen — in ons gezin, in onze gemeente en in onze contacten met mensen uit de wereld (Galáten 5:22, 23; Psalm 119:65-68).