Use "aanleghaven" in a sentence

1. De laatste aanleghaven van het schip waarop Paulus voer was Schone Havens, op Kreta.