Use "aanlegplaats" in a sentence

1. Een stoomboot nadert de aanlegplaats bij Nauvoo (Illinois), Dan Jones was kapitein op zo’n zelfde boot.