Use "aanlengen" in a sentence

1. De barkeeper bedacht ineens dat hij achter nog wat whisky moest aanlengen.