Meaning of word đơn điệu

in Vietnamese dictionary
đơn điệu
[đơn điệu]
dull; monotonous
Bài hát đơn điệu nghe rất chán
That monotonous song is very dull to hear

Sentence pattern with the word "đơn điệu"

Below are sample sentences containing the word "đơn điệu" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đơn điệu", or refer to the context using the word "đơn điệu" in the Vietnamese Dictionary.

1. Đơn điệu và vô nghĩa.

2. Tớ chán cuộc sống đơn điệu rồi.

3. Nhưng nó không phải là sự đơn điệu.

4. " Tôi đang bị kẹt trong # sự đơn điệu chán ngán. "

5. Không thể nào có môi trường đơn điệu trong thiên nhiên.

6. " Tôi đang bị kẹt trong 1 sự đơn điệu chán ngán. "

7. Từng kỷ nguyên đơn điệu, không một sự kiện gì xảy ra.

8. Nước làm sáng lên màu sắc và làm tiêu tan sự đơn điệu.

9. Do kích thước của nó, Nga thể hiện cả sự đơn điệu và đa dạng.

10. Hãy nghĩ về điều này-- phần lớn các trại chăn nuôi đều khá đơn điệu.

11. Tôi từng nghĩ rằng công việc phụng sự trọn thời gian là quá đơn điệu.

12. Đừng bao giờ sống một cuộc sống buồn tẻ đơn điệu, tầm thường và vô nghĩa.

13. 13 Trái lại, có nhiều công việc rất đơn điệu và không có cơ hội sáng tạo.

14. Chỉ là cách đó hơi đơn điệu anh biết em còn làm được tốt hơn thế Kimberly.

15. Từ 1978 đến 1986, McCarthy đã phát triển phương pháp cắt vòng theo lý luận không đơn điệu.

16. Nếu dãy có được một trong hai tính chất này, ta gọi dãy đó là dãy đơn điệu.

17. Sự tồn tại của tôi bị tra tấn bởi sự đơn điệu, sự thật thường quá sức chịu đựng.

18. Và rồi chúng ta than phiền về sinh hoạt đơn điệu thường nhật, về việc hối hả không kịp thở.

19. Liệu chúng ta sẽ tạo ra một xã hội nhàm chán và đơn điệu hay sống động và linh hoạt hơn?

20. Trên thực tế, nhiều công việc bên ngoài mà các phụ nữ làm thường đơn điệu và có đồng lương tương đối thấp.

21. Mọi vấn đề đang diễn ra với cái nhìn đơn điệu, và chúng được che mắt bởi một phạm vi ảnh hưởng nhàm chán.

22. Tuy nhiên, tôi thấy rằng chỉ nghe một giọng nói điện tử trong một khoảng thời gian dài có thể sẽ rất đơn điệu.

23. Đờ đẫn bởi sự đơn điệu và kiệt sức, họ câm lặng làm việc, lặp đi lặp lại tới 16 hay 17 giờ mỗi ngày.

24. Khi bạn dùng loại vật liệu tạo sự khác biệt trên quy mô nhỏ, bạn đã phá vỡ sự đơn điệu của các đô thị.

25. Tại sao chúng ta nỡ để cho đa số mọi người trên hành tinh này làm công việc đơn điệu, vô nghĩa và mài mòn tâm hồn?

26. Họ có lẽ sẽ nhắc tới đời sống đơn điệu của nhiều người về hưu, chẳng biết làm gì khác hơn là ngồi trước máy truyền hình.

27. Mặc dù bản thân hàm NPV không nhất thiết phải đơn điệu giảm trên toàn bộ miền giá trị của nó, nó "là vậy" tại IRR này.

28. Để giảm bớt sự đơn điệu, nhiều kiểu kiến trúc được xử dụng, đáng chú ý là việc dùng ba loại đỉnh cột khác nhau—Doric, Ionic, và Ai Cập.

29. Bạn hãy để ý các toà nhà chọc trời trên khắp thế giới -- Houston, Quảng Châu, Frankfurt, bạn chỉ thấy những toà nhà đơn điệu bóng loáng cạnh nhau cao vút đến tận chân trời.

30. Thiết kế của Montferrand đã bị chỉ trích bởi một số thành viên của ủy ban vì bị cho là đơn điệu và nhàm chán với bốn cổng vào với 8 cột trụ giống nhau.

31. Không phải vì nó đơn điệu và chắc chắn nhưng vì những gì nó tượng trưng cho: một con quái vật ăn tươi nuốt sống đất nước, nơi các người dân là người lính và nô lệ.

32. Các giảng viên có thể tránh tình trạng đơn điệu chán ngắt bằng cách thay đổi cách chuyển giọng, tiếng nói và âm lượng và bằng cách đi quanh phòng trong khi đang trình bày bài học.

33. Trong công việc mới, Goldman gặp một bạn cùng làm tên là Jacob Kershner, người chia sẻ với bà tình yêu sách vở, khiêu vũ, du lịch, cũng như cảm giác bức bối với công việc đơn điệu ở xưởng.

34. Để xác định xem chúng ta có quan điểm thăng bằng về công việc ngoài đời và trách nhiệm thần quyền hay không, hãy tự hỏi: “Tôi có xem công việc ngoài đời là điều vui thích và hứng thú, nhưng xem các hoạt động thiêng liêng là điều bình thường và đơn điệu không?”.

35. vì nếu có đủ người làm việc đó chúng ta có thể thay đổi định nghĩa chung của xã hội về sự thành công khỏi khái niệm sáo mòn đơn điệu "người thắng cuộc là kẻ có nhiều tiền nhất lúc chết", bằng một định nghĩa sâu sắc và cân bằng hơn về hình thái của một cuộc sống đáng sống.

36. Khi ông nghe những lời của mẹ mình Gregor nhận ra rằng việc thiếu của tất cả ngay lập tức liên hệ với con người, cùng với cuộc sống đơn điệu bao quanh bởi gia đình trong quá trình hai tháng, phải có nhầm lẫn sự hiểu biết của mình, bởi vì nếu không ông không thể giải thích cho chính mình làm thế nào ông, trong tất cả các mức độ, có thể đã được nên quan tâm đến phòng của mình làm trống.