giỏi giang in Vietnamese

Giỏi giang là tính từ chỉ sự tháo vát, giỏi thành thạo công việc/học hành....
Đồng nghĩa với giỏi giang là tài giỏi.
Trái nghĩa với giỏi giang là kém cỏi.
Giỏi giang được sử dụng trong câu khen ngợi người giỏi, ví dụ: Chị ấy rất giỏi giang việc đồng áng...
Tuy nhiên đôi khi cũng được sử dụng với hàm nghĩa mỉa mai hoặc nói móc, ví dụ: Tôi thấy cô cũng giỏi giang hơn vẻ bề ngoài đấy... hoặc trong câu so sánh sự giỏi về những việc không tốt...

Use "giỏi giang" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giỏi giang" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giỏi giang", or refer to the context using the word "giỏi giang" in the Vietnamese Dictionary.

1. Pháp thuật giỏi giang.

2. Bà ấy thật giỏi giang.

3. Amy là một học giả giỏi giang.

4. Hắn từng là 1 người tình giỏi giang?

5. “Con có thấy người giỏi giang khéo léo?

6. Sao anh biết em giỏi giang thế nào?

7. Thế nào mới được coi là giỏi giang?

8. Rất cần cù và lại giỏi giang nữa.

9. Ai là giỏi-giang mà biết những sự đó?

10. Cậu giỏi giang và tốt bụng... và tử tế.

11. Giỏi giang, xinh đẹp... ăn cả núi cũng lở.

12. Ý tôi là, Harry Marshall cũng giỏi giang, nhưng...

13. Mình muốn trở thành một người thật giỏi giang.

14. Đệ vốn là một người không giỏi giang gì.

15. Tôi tin rằng cô... giỏi giang hơn vẻ bề ngoài đấy.

16. Ông nói với người ấy: ‘Tốt lắm, đầy tớ giỏi giang!

17. Khác với tên đó, anh ấy là người vô cùng giỏi giang.

18. + 17 Ông nói với người ấy: ‘Tốt lắm, đầy tớ giỏi giang!

19. Có vẻ như công tố viên quận giỏi giang của ta đây rồi

20. + 23 Chủ trả lời: ‘Tốt lắm, đầy tớ trung tín và giỏi giang!

21. Có vẻ ảnh không phải là một thám tử giỏi giang gì cho lắm.

22. Thế nên ta tới đây... cùng ngàn con thuyền... và đôi tay giỏi giang.

23. Phô-ti-pha thấy Giô-sép làm việc giỏi giang và đáng tin cậy.

24. Hai đầy tớ được chủ khen, gọi là “đầy tớ trung tín và giỏi giang”.

25. Thế thì có gì sai chứ? nhưng đầu óc nó chẳng giỏi giang gì cả.

26. Chỉ những học sinh thực sự giỏi giang mới được tham gia Thế Hệ Đầu.

27. Anh ấy giỏi giang nhiều mặt, nhưng giỏi nhất phải kể đến lòng vị tha.

28. Ngài ấy là một pháp sư thật sự giỏi giang và tốt bụng, thưa mọi người.

29. Những công trường xây cất có đầy những người làm việc sốt sắng và giỏi giang.

30. NHƯ câu Kinh Thánh trên cho thấy, những nhân viên giỏi giang thường được đánh giá cao.

31. Với số người giỏi giang đã tử trận hôm nay, thêm 1 người nữa cũng chẳng sao.

32. ‘Tôi có thông minh, hấp dẫn, giỏi giang, thể lực khỏe mạnh, có uy thế, dễ mến không?

33. "Bà cúi mặt sượng sùng. "" Chẳng giỏi giang gì hơn thằng nhóc,"" bố hắn hay mắng bà thế."

34. Tôi là kẻ trước đây không đủ giỏi giang đối với ông... và bây giờ tôi vẫn như thế.

35. Và không phải vì cô thông minh hơn hay xinh đẹp hơn hoặc giỏi giang hơn hai chị của mình.

36. Cô biết ko, tôi đã luôn nghĩ ông ấy là một người luôn giỏi giang trong những âm mưu.

37. Niels vừa là người chồng tốt vừa là người cha giỏi giang, thật sự quan tâm đến gia đình.

38. Nhờ sự học hành giỏi giang đó, khi lớn lên, Lý Nguyên Hạo là một người có học thức uyên bác.

39. Bất cứ người đàn ông nào đã thử qua tài nấu nướng của em đều bảo em là 1 con điếm giỏi giang.

40. Điều mà các chị em đã cùng nhau làm một cách thật giỏi giang là quý mến, chăm sóc, và an ủi lẫn nhau.

41. Con trai chúng ta là người giỏi giang, mạnh mẽ và thông minh hơn ông già lẩm cẩm này kẻ giờ đã lực bất tòng tâm.

42. (Châm-ngôn 31:31, Bản Diễn Ý) Đến lượt mình, người vợ có thể cố xây dựng lại sự tự tin bằng cách tập trung vào những điều mình giỏi giang.

43. Họ có thể đưa con đi dạo, hay nựng nịu một đứa trẻ cũng giỏi giang như những người vợ vậy Và họ đang làm càng ngày càng nhiều các công việc nội trợ.

44. Nếu vụ việc này hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay giỏi giang của cô... thì chồng tôi đã bị tử hình... Và tôi vẫn còn đang bị trói chặt chân tay ở 4 góc giường...

45. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi phát hiện những khuôn mặt nhỏ dị thường và biến dạng thường bị coi là kém tốt, kém tử tế, kém thông minh, ít giỏi giang và không chăm chỉ.

46. Bằng đủ mọi cách, chúng ta hãy cố gắng hết sức để làm những người dùng gươm thiêng liêng cách giỏi giang, có khả năng “giảng-dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).

47. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo của họ báo cáo rằng họ biết vâng lời, trung tín, chín chắn, và phục vụ cũng giỏi giang như những người truyền giáo lớn tuổi hơn đang phục vụ trong cùng phái bộ truyền giáo.

48. Bạn hoặc là một kẻ lừa tiền giỏi giang khó tin, và bạn cao chạy xa bay với số tiền -- bạn qua mặt được hệ thống -- hay bạn là một thiên tài, mà thế giới chưa từng đươc biết đến.

49. Dù sức khỏe không được tốt cho đến khi qua đời vào năm 1987, Mary là một bạn đời tốt và một người truyền giáo giỏi giang. Mary thành thạo trong việc làm chứng bán chính thức và khởi đầu các cuộc học hỏi Kinh-thánh.

50. Và bằng sự yêu mến và từ bỏ những gì mà dầu và thời đại dầu lửa đã mang lại cho chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu tạo ra 1 thế giới có khả năng phục hồi nhiều hơn, khỏe mạnh hơn, và trong đó chúng ta tìm thấy bản thân mình thích hợp và giỏi giang hơn và có nhiều gắn kết với nhau hơn.

Compound words containing "giỏi"

Below are compound words containing "giỏi" in the Vietnamese Dictionary dictionary. We can refer to list of compound words containing "giỏi" sound to find many more compound words.

giỏi giang, giỏi giắn, giỏi nghề, giỏi toán, giỏi trai, giỏi việc, giỏi ăn nói