tập thơ in Vietnamese

tập thơ
[tập thơ ]
collection of poems

Use "tập thơ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tập thơ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tập thơ", or refer to the context using the word "tập thơ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Một tấm lòng là tập thơ đầu và cũng là tập thơ duy nhất của ông.

2. Tập Thơ Lãng Mạn, Quyển Một.

3. Tập Thơ thơ gồm 49 bài:

4. Ông đã viết một số bộ sưu tập thơ.

5. Nhưng trong thời gian kháng Minh, tập thơ ấy đã thất lạc.

6. Cho đến nay ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ và kịch.

7. Những tập thơ yêu mến của ngươi là bộ sách vỡ lòng của ta.

8. Năm 1967 Jelinek in tập thơ đầu tay Lisas Schatten (Cái bóng của Lisa).

9. Mấy móng tay cô nàng bấu vào cái bìa đã sờn của tập thơ.

10. Bà đã cho xuất bản 13 tập thơ và 9 đĩa nhạc và cassette.

11. Marinaj đã xuất bản một số tập thơ, văn xuôi, phê bình văn học.

12. Sau một thời gian ngắn, tập thơ đã trở nên quen thuộc cả ngoài nước.

13. Năm 1950, ông cho xuất bản tập thơ Hồn Việt với bút danh Đằng Phương.

14. Hoàng Cầm (các tập thơ: Bên kia sông Đuống, Lá diêu bông, 99 tình khúc).

15. Năm 1934, đang là sinh viên, ông đã xuất bản được tập thơ đầu tiên.

16. Khaketla đã viết 11 cuốn sách, bao gồm cả các tập thơ, bằng Tiếng Sotho.

17. Sáng tác thơ của ông được xuất bản năm 1988 trong sưu tập Thơ Thâm Tâm.

18. Người cày ruộng và các bài thơ khác (The ploughman and other poems, 1935), tập thơ.

19. Nhà thơ Ovidius cũng có nhắc đến câu chuyện này trong tập thơ "Biến hình" (Metamorphoses).

20. Ralentir Travaux (Chiếc búa vô chủ, 1930 - in cùng André Breton và Paul Eluard) tập thơ.

21. Cậu ta nói "Đây là tập thơ đầu tiên được viết giống với ngôn ngữ của tôi."

22. Tập thơ này bao gồm bài thơ nổi tiếng nhất của ông, Le vase brisé (Chiếc bình vỡ).

23. Nhà thơ Nguyễn Thành viết trong tập thơ "Theo ta chữ nghĩa lên trời lãng du" của Sỹ Liêm ...

24. Khi còn sống, ông đã ân cần căn dặn người em phải cố gắng xuất bản tập thơ ấy.

25. Từ 1762 đến 1769 ông in nhiều tập truyện ngụ ngôn, từ 1769 đến 1774 – in nhiều tập thơ.

26. Một cuốn sách phong phú và tuyệt vời như vậy, một tập thơ, chỉ có thể là quà Giáng Sinh.

27. Tôi đã biết tên cổ từ tập thơ Lara mà tôi tìm thấy trong những bản thảo của anh tôi.

28. Tuyển tập thơ 1889 – 1903 (xuất bản năm 1904) trở thành một sự kiện của thơ ca Nga đương thời.

29. Năm 1921, bà xuất bản tập thơ đầu tiên, Pétalos del alma (Cánh hoa của linh hồn) ở San Salvador.

30. Tập thơ đầu tay của Andersen, Excision, đã được ra mắt tại Liên hoan nghệ thuật quốc gia năm 2005.

31. Tập thơ đầu tiên của ông, Stances et Poèmes (Tứ tuyệt và các bài thơ, 1865), được Sainte-Beuve ca ngợi.

32. Năm 1986, bà xuất bản bộ sưu tập thơ ca Sabores, Odores e Sonho ("Hương vị, mùi hương và sự phản chiếu").

33. Nhạc thính phòng (tiếng Anh: Chamber Music) là tập thơ của James Joyce được xuất bản bởi Elkin Matthews tháng 5, 1907.

34. Tháng 5 năm 1846, Charlotte, Emily và Anne xuất bản một tập thơ chung lấy bút danh Currer, Ellis và Acton Bell.

35. Bà cũng đã biên tập một số tuyển tập thơ và là một thành viên ban giám khảo của giải Man Booker Prize năm 2007.

36. Tập thơ của Jean Garrigue có tựa đề A Water Walk of Villa d'Este (1959) được lấy cảm hứng từ những khu vườn của dinh thự.

37. Tập thơ đầu tay: Pha Cacao cho Kingsley Amis (Making Cocoa for Kingsley Amis, 1986) ngay lập tức mang lại sự nổi tiếng cho tác giả của nó.

38. Các tác phẩm ban đầu của ông gồm tiểu sử The Life of Richard Savage, các tập thơ "London" và "The Vanity of Human Wishes", và kịch Irene.

39. Tập "Thơ viết trong tù" mở đầu một giai đoạn sáng tạo mới của Taras Shevchenko – kể từ khi bị bắt năm 1847 đến khi mãn hạn tù.

40. Rikyū trích dẫn hai bài thơ từ tuyển tập thơ Shin Kokin Wakashū của những năm đầu thế kỷ thứ 13, là khuôn mẫu cho thẩm mỹ wabi của ông.

41. Từ đây, ông bắt đầu lần lượt xuất bản một số tập thơ về cuộc sống của những người thủy thủ như Thơ nước mặn (Salt-water ballads, 1902), Ballad, 1903.

42. Năm 1857, bác sĩ người Đức là Justinus Kerner xuất bản một tập thơ nổi tiếng, trong đó mỗi bài thơ lại lấy cảm hứng từ một vết mực vô tình rơi.

43. Tháng 1 năm 1948, nhà xuất bản “Jeongeumsa” xuất bản tập thơ “Trời, gió, sao và thơ” gồm 31 bài thơ và do nhà thơ Chong Ji-yong viết lời giới thiệu.

44. Tiếp đó là các tập thơ: Những mối quan tâm nghiêm túc (Serious Concerns, 1992), Nếu tôi không biết (If I Don't Know, 2001) và Hai Vị thuốc cho Tình (Two Cures for Love, 2008).

45. Đây là một trong số 5 bài thơ mà Eliot đóng góp vào tập thơ Ariel bao gồm 38 cuốn sách nhỏ viết bởi nhiều tác giả được phát hành bởi nhà xuất bản Faber and Gwyer.

46. Bốn bài đầu tiên xuất hiện đồng thời và không phụ thuộc lẫn nhau, cho đến hai bài cuối thì đã được sáng tác có chủ định với mục đích kết thúc cả tập thơ sáu bài này.

47. Tập thơ này ban đầu bao gồm 34 bài thơ tình, nhưng hai bài nữa đã được thêm vào trước khi xuất bản (Suốt ngày tôi nghe tiếng nước, và Tôi nghe tiếng bước chân rầm rập trên đất).

48. Các tác phẩm đầu tiên của văn học Nhật Bản bao gồm hai cuốn sách lịch sử Kojiki và Nihon Shoki cũng như tập thơ từ thế kỷ thứ VIII Man'yōshū, tất cả đều được viết bằng Hán tự.

49. Một bách khoa từ điển về Kinh Thánh cho biết nội dung của những sách này có lẽ chứa “các bộ sưu tập thơ và bài hát quen thuộc được các ca sĩ chuyên nghiệp ở xứ Y-sơ-ra-ên xưa trình bày và bảo tồn”.

50. Ngay từ khi vẫn còn là một người bán sách, vào mùa thu 1898 Hesse đã xuất bản tập thơ nhỏ đầu tiên của mình, Romantische Lieder (Các bài hát lãng mạn), và trong mùa hè 1899 tập văn xuôi Eine Stunde hinter Mitternacht (Một giờ đằng sau nửa đêm).