vì lẽ đó in Vietnamese

vì lẽ đó
[vì lẽ đó]
xem vì vậy

Use "vì lẽ đó" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vì lẽ đó" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vì lẽ đó", or refer to the context using the word "vì lẽ đó" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vì lẽ đó, tôi nghĩ tôi nên đi.

2. Cũng vì lẽ đó nên dĩ nhiên, họ thiếu kinh phí.

3. Vì lẽ đó, chúng ta quý trọng sản nghiệp của mình!

4. Vì lẽ đó, chúng không thể mạnh và nhanh như anh.

5. Vì lẽ đó, địa vị của ra-bi đã bị suy yếu.

6. Cũng chính vì lẽ đó mà sau này hắn vô cùng hối hận.

7. Vì lẽ đó chúng ta cũng bị già yếu, mắc bệnh và chết đi.

8. Vì lẽ đó, phương tiện trên không được sửa chữa, cải tạo từ lâu.

9. Vì lẽ đó, Chúa kỳ vọng chúng ta gia tăng sự phục vụ của mình.

10. Vì lẽ đó, sự cuối cùng không thể gần đến vào lúc đó (năm 1871).

11. Vì lẽ đó mà Hoàng Hà còn được gọi là "Nỗi buồn của Trung Hoa."

12. Vì lẽ đó nàng đã chọn phụng thờ cho nữ thần ] quyền uy và trí tuệ.

13. Vì lẽ đó, Gesell gọi hệ thống kinh tế mà ông đề xuất là "tự nhiên".

14. Vì lẽ đó một số cha mẹ nghĩ rằng cho con đi học là vô ích.

15. Vì lẽ đó mà công nghệ Real 3-D – không gian ba chiều "thật" đã ra đời.

16. Vì lẽ đó, họ đã truyền lại cho con cháu họ khuynh hướng tội lỗi, sai lầm.

17. Vì lẽ đó người ta thường thấy chòm sao Cung thủ đang giương cung lên ngắm bắn.

18. Vì lẽ đó, chúng ta có trách nhiệm để làm đúng theo mệnh lệnh đã được giao phó.

19. Vì lẽ đó, tôi nghĩ, nếu cái này làm được thì bất cứ cái gì cũng làm được.

20. Vì lẽ đó, khi một người nào ngưng làm điều tội lỗi người thường thấy khổ sở lắm.

21. Vì lẽ đó, sau khi nói “hãy vâng-phục cha mẹ”, Kinh Thánh cũng thêm cụm từ “trong Chúa”.

22. Vì lẽ đó, tờ báo ấy cảnh báo: “Thế giới có nguy cơ chìm trong tình trạng hỗn loạn”.

23. Nhưng ông là hoàng đế và vì lẽ đó một tín đồ đấng Christ phải sợ và kính ông.

24. Vì lẽ đó, những điệu nhảy giao tiếp đã xuất hiện, thay đổi và nhanh chóng lan truyền rộng khắp.

25. Vì lẽ đó, nhiều người vỡ mộng hoặc chán ghét tôn giáo sai lầm và tìm đến sự thờ phượng thật.

26. Chình vì lẽ đó, việc trở thành một chủ thể quyền lực là một ham muốn phổ biến trong xã hội.

27. Nơi xứ Ba-by-lôn và xứ Ê-díp-tô (Ai-cập), đàn bà thời xưa được nể vì lẽ đó.

28. Vì lẽ đó, tôi có lý do để nghĩ rằng lời nói của Chủ Tịch Monson là dành cho người khác.

29. Vì lẽ đó, Do Thái giáo nhìn xem lòng nhân ái là tính cách cố hữu của dân tộc Do Thái.

30. Cũng vì lẽ đó, những đau đớn tột bậc nhất của con người trở thành công cụ sư phạm đơn thuần.

31. Vì lẽ đó mà có khi bạn lỡ lời hay lầm lỗi (Rô-ma 7:21-23; Gia-cơ 3:2).

32. 8 Vì lẽ đó điều tốt là nên tính toán kỹ lưỡng trước khi kinh doanh (Lu-ca 14:28-30).

33. Vì lẽ đó mà một anh có vợ đã làm chuyện bậy bạ với một người đàn bà ở chỗ làm việc.

34. Vì lẽ đó mà Đức Chúa Trời cấm dân Y-sơ-ra-ên không được thực hành tà thuật và bói toán.

35. Vì lẽ đó, các chính phủ trên đất chẳng bao lâu sẽ ra tay hành động để diệt tôn giáo sai lầm.

36. Vì lẽ đó “ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-38).

37. Vì lẽ đó nên, mọi lời hứa and mọi sự háo hức đều chỉ còn lại là: lời hứa và sự háo hức.

38. Vì lẽ đó, một số hội thánh đang sắp đặt để các buổi nhóm rao giảng được sớm hơn vài phút so với trước.

39. Vì lẽ đó, họ không còn bước đi trong sự tối tăm như các người ngoại đạo nữa, nhưng họ là con cái sáng láng.

40. Vì lẽ đó mà Kinh-thánh răn bảo chúng ta phải tránh mọi hình thức của thuật đồng bóng (Ga-la-ti 5:19-21).

41. Vì lẽ đó, đây là đề tài làm tôi cực kì thích thú, và tôi thật sự mong chờ xem nó sẽ đưa ta đến đâu.

42. Vì lẽ đó tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời được khuyến khích ra khỏi tôn giáo giả NGAY BÂY GIỜ (Khải-huyền 18:4).

43. Vì lẽ đó chúng ta không nên lấy làm lạ khi những thủ đoạn của hắn bề ngoài có vẻ vô hại, thậm chí có vẻ hữu ích nữa.

44. Vì lẽ đó, các Nhân Chứng tình nguyện hành động tích cực để giúp đỡ người khác học biết về hy vọng và sự hướng dẫn thực tế của Kinh Thánh.

45. Vì lẽ đó, nhiều người dù có được những thứ mà trước đây người ta chỉ có thể ao ước thôi, nhưng lòng họ vẫn luôn khao khát thêm nhiều của cải hơn nữa.

46. 35 Vì lẽ đó, thay vì phàn nàn chồng bạn rất ít nói chuyện với bạn, tại sao bạn không cố gắng làm thế nào để chàng cảm thấy vui thích nói chuyện với bạn?

47. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng, và, vì lẽ đó, mỗi người có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng.

48. Vì lẽ đó, người thanh niên trong ví dụ của Chúa Giê-su thường được gọi là người con hoang đàng, một từ ngữ miêu tả một người phung phí tiền của thiếu suy nghĩ.

49. Vì lẽ đó gia đình bạn có thể cần bàn luận về việc giữ gìn hạnh kiểm tín đồ Đấng Christ giữa sự chia rẽ bè phái.—Ê-sai 2:2-4; Giăng 17:16.

50. 4 Vì lẽ đó mà tất cả nhân loại đều alạc lối; và này, họ đã vĩnh viễn thất lạc nếu không nhờ Thượng Đế cứu chuộc dân Ngài thoát khỏi trạng thái lạc lối và sa ngã.

Compound words containing ""

Below are compound words containing "vì" in the Vietnamese Dictionary dictionary. We can refer to list of compound words containing "vì" sound to find many more compound words.

vì chưng, vì lý do an toàn, vì lý do chính trị, vì lý do gia cảnh, vì lý do kinh tế, vì lý do kỷ luật, vì lý do ngoài ý muốn, vì lý do nào đó, vì lý do này hoặc lý do khác, vì lý do riêng tư, vì lý do sức khoẻ, vì lý do thương mại, vì lý do vệ sinh, vì lẽ đó, vì nhiều lý do khác nhau, vì nhân dân, vì nước vì dân, vì rằng, vì sao, vì thế, vì vậy